Protosurrealistiset vaikutelmat - Nuorten filosofiatapahtuman visuaalinen ilme

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Date
2020
Department
Major/Subject
Visuaalisen viestinnän muotoilu
Mcode
Degree programme
Taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelma
Language
fi
Pages
30 + 6
Series
Abstract
Opinnäytetyöni on produktiotyö, jonka tein toimeksiantona Nuorten filosofiatapahtuma Nufitille. Tehtävänäni oli suunnitella visuaalinen ilme vuoden 2021 tapahtumalle. Työssä käyn läpi, miten voin ilmeessä välittää tapahtuman teeman: ”humanistinen ja henkinen satiiri”, lukioikäiselle kohderyhmälle. Käsittelen teemaa tutkimalla ja kopioimalla flaamilaisten renessanssimaalareiden Hieronymus Boschin ja Peter Brueghel vanhemman tyyliä. Tyylin tutkimista lähestyn määrittelemällä ”protosurrealismin” käsitteen. Protosurrealistisen tyylin avulla pyrin tuomaan ilmeeseen maalareiden ilkkuvaa asennetta ja piittaamattomuutta kauneusihanteista. Tyyliin pohjautuvat kuvitukset, typografiset elementit sekä ilmeen hallittu kaoottisuus tähtäävät tekemään ilmeestä erottuvan. Työn sommittelussa korostan kerroksellisuutta, jolla koitan kiinnittää huomion siihen, että teema keskittyy samanaikaisesti kahteen aikakauteen: myöhäiseen keskiaikaan ja tähän hetkeen. Visuaaliset viitteet johdattelevat katsojan ajatuksia menneeseen mutta eivät liian suorasti. Visuaalisen ilmeen on tarkoitus yllättää ja pysäyttää pohtimaan. Taiteen tutkimuksen lisäksi haen näkökulmaa ilmeen suunnitteluun vertaamalla omia työskentelytapojani suunnitteluprosessin perusmalliin. Pohdin myös rooliani tapahtuman graafikkona ja omaa vastuutani sen sisällön käsittelyssä. Ilmeen yllätysarvoisuutta punnitsen sivuamalla muita nuorille suunnattujen tuotteiden visuaalisia ilmeitä. Toimeksianto mahdollisti minulle laajat taiteelliset vapaudet ja siksi kokeilin työssä useita itselleni uusia työvälineitä. Yhtenä keskeisenä suunnittelumenetelmänä käytin kirjoittamista. Tekstimuotoinen ajatusten jalostaminen oli keskeinen ratkaisija produktion eri vaiheissa ja erottamaton osa laajamittaista typografista analyysiani. Työn reflektioluvussa puran ajatuksiani siitä, missä määrin kirjoittaminen pakotti minua perustelemaan työn aikana tekemiäni ratkaisuja ja miten tämä vaikutti työn lopputulokseen. Oman haasteensa ilmeen suunnitteluun toi koronaviruspandemia ja sen aiheuttama epätietoisuus siitä, voidaanko tapahtuma järjestää paikan päällä, vai siirtyykö se kokonaan suoratoistolähetykseksi. Pyrin työssä etsimään ratkaisuja siihen, että ilmeen elementit ovat joustavia erilaisille alustoille ja helposti animoitavissa.
Description
Supervisor
Osipow, Penni
Thesis advisor
Osipow, Penni
Keywords
identiteetti, tapahtumailme, protosurrealismi, typografia, satiiri, kokeellinen suunnittelu, taiteen tutkimus, nuorten tapahtuma
Other note
Citation