Facebook oi ei vai Facebook okei? Kuvaus lukion kuvataidekurssin matkasta kyberavaruuteen

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2011
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma
Language
fi
Pages
85
Series
Abstract
Tutkielmani tavoitteena on selvittää miten Facebook-sivusto toimii opetus- ja oppimisympäristönä lukion syventävän kuvataidekurssin ”Media ja kuvien viestit” (KU3) kurssilla. Tutkimukseni on laadullinen tapaustutkimus yhden syyslukukauden 2010 Facebookissa toteutetusta kurssista. Aineiston keräämiseen käytin triangulaarista menetelmää, jossa aineisto muodostuu oppilasryhmästä, itsestäni kurssin opettajana ja havainnoivana tutkijana sekä kurssin tapahtumien kuvauksesta. Pääaineistona ovat kurssilla mukana olleiden oppilaiden ja minun käymät sanalliset keskustelut kurssia varten avatulla Facebook-profiilisivustolla, uudentyyppisessä oppimisympäristössä. Aineistona toimii myös tietokoneruudulta dokumentoidut valokuvat opetuskerroista, samoin kuin sähköpostiviestit ja oppilaiden tekemät kuvataidetyöt. Kurssin sisältörakenteen ohjaavana dokumenttina toimi kurssiesitteen muotoon tehty esite, jonka sisältö määräytyi lukion opetussuunnitelman (LOPS 2005) mukaisiin tavoitteisiin ja sisältörakenteisiin. Tutkimuksessa ilmeni, että kurssin siirtyminen muutaman lähiopetuskerran jälkeen kokonaan internetiin, omalle Facebook-sivustolle aiheutti yhden oppilaan kohdalla toteamuksen, että varsinaista opetusta ei ole ollenkaan, olemme pelkästään internetissä. Kurssi Facebook oppimisympäristössä ei ollut perinteinen verkkokurssi, jossa oppilailta odotetaan tehtävien suorittamista omiin aikatauluihin sidottuina, ennen kuin oppilas voi siirtyä seuraavaan tehtävään. (Nevgi & Tirri, 2003). Tässä Facebook opetusympäristössä kuvataidetunnit seurasivat koulun opetussuunnitelmassa tarkoin määriteltyjä kurssin opetuskertojen aikatauluja. Kanssaoppimista tapahtui koko ryhmän kesken. Oppilaat toimivat myös opettajan opettajina, vieden tehtävänantoja omiin intressipiireihin. Vuorovaikutuksellisuus toimi etäläsnäolona (Issakainen, 2004) ja tutkimuksessa ilmeni korostetusti kasvotusten tapahtuvan vuorovaikutuksen merkitys. Syyskuussa 2011 erikoistutkija Kirsi Pohjolan toimittamassa kirjassa ”Uusi Koulu – oppiminen mediakulttuurin aikakaudella” tutkijat peräänkuuluttavat opettajien roolia ohjaajana ja mahdollistajana uusissa oppimisympäristöissä. Tutkijat painottavat oppilaiden tämän päivän luontaisia uusia tapoja oppia ja tiedon tuottamista perinteisen luokkahuoneen sisällä tapahtuvan oppimisen ohella. Tutkijat näkevät opettajan roolin sillan rakentajina koulun ja muiden oppimisympäristöjen välillä ottaen huomioon oppimisympäristöjen ja yhteiskunnan muutokset. Näihin tieteellisiin keskusteluihin osallistun syyslukukaudella 2010 toteutetun lukion syventävän ”Media ja kuvien viestit” kuvataidekurssin tutkimuksella.
Description
Supervisor
Pohjakallio, Pirkko
Keywords
taidekasvatus, facebook, oppimisympäristö, vuorovaikutus
Other note
Citation