Profile measurements of reeling nip

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Engineering | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2010
Major/Subject
Koneensuunnitteluoppi
Mcode
Kon-41
Degree programme
Language
fi
Pages
(6) + 114
Series
Abstract
Objective of this thesis was to examine the suitability of nip profile measurements to define paper roll's diameter and hardness profiles on paper machine. These measurements were mainly done using a new kind of intelligent reel drum, iRoll, which is equipped with pressure sensitive EMFi-foils. Through different kind of measurements it was intended to find the affects of reeling parameters and the characteristics of the reel drum to the nip profile measurements. Same time the objective was to define the suitability of these measurements for paper quality control. The basics of reeling and calandering technologies are described in theoretical part of the thesis. Also the effect of EMFi films installations and soft roll covers are explained. Practical measurements were carried out in Metso Paper's pilot-reel. With these measurements it was intended to define the effect of reeling parameters (linear load, web tension, centrifugal force and speed) to profile measurements. Profile measurements were also compared with several hardness meters, and laser-measuring device. Based on the results linear load has a linear dependency to the profile measurements, the centrifugal force doesn't have any kind of dependency, the dependency of speed and web tension was irregular. Comparisons to other measuring devices confirm that iRoll system can measure accurately the diameter profile and the hardness profile of machine roll. It can only measure the shape of the profile without any absolute values. Based on practical measurements iRoll is found suitable for paper quality control on on-line paper machine.

Diplomityön tavoitteena oli tutkia nippiprofiilimittausten soveltuvuutta paperirullien halkaisija- ja kovuusprofiilien mittaamiseen paperikoneella. Nippiprofiilien mittauksessa käytettiin pääasiassa uudenlaista iRoll-älyrullaussylinteriä, joka on varustettu paineherkillä EMFi-kalvoilla. Mittausten perusteella oli tarkoitus selvittää erilaisten rullausparametrien ja rullaussylinterin ominaisuuksien vaikutus nippiprofiileihin. Samalla pyrittiin selvittämään mittausmenetelmien käyttökelpoisuus säätöjärjestelmän osana. Työn teoreettisessa osassa käsitellään yleisesti rullaus- ja kalanterointiteknologiaa. Älytelamittausten kannalta käsitellään lisäksi pehmeän telapinnoitteen ja EMFi-kalvojen asennuksen vaikutuksesta mittaustuloksiin. Käytännön mittaukset suoritettiin koekoneympäristössä pilot-rullaimella. Mittauksissa selvitettiin rullausparametrien (viivakuorma, ratakireys, kehävoima ja nopeus) vaikutus profiilimittauksiin. Samalla selvitettiin erilaisin testein iRoll järjestelmän mittatarkkuutta ja erottelukykyä. Tämän lisäksi profiilimittauksia vertailtiin usean kovuusmittarin ja laser-mittalaitteen tuloksiin. Mittaustulosten perusteella rullausparametreista viivakuormalla oli lineaarinen riippuvuus profiilimittauksiin, kehävoimalla ei ollut riippuvuutta ollenkaan, nopeuden ja ratakireyden riippuvuus oli epäsäännöllinen. Vertailut muihin mittalaitteisiin vahvistivat, että iRoll-järjestelmällä saadaan mitattua tarkasti rullan halkaisija- ja kovuusprofiilin muoto. Käytännön mittausten perusteella voidaan sanoa, että iRoll-järjestelmä soveltuu paperikonelinjalle paperin laatusäätöjen mittalaitteeksi.
Description
Supervisor
Kuosmanen, Petri
Thesis advisor
Pitkänen, Tatu
Keywords
paper machine, paperikone, reel, rullain, reeling nip, rullausnippi, nip profiles, nippiprofiilit, iRoll, iRoll, paper quality control, laatusäädöt
Other note
Citation