Akustisen absorption vaihtoehtoiset menetelmät

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Master's thesis
Date
2011
Major/Subject
Akustiikka ja äänenkäsittelytekniikka
Mcode
S-89
Degree programme
Language
en
Pages
[8] + 60
Series
Abstract
Jotta tilan akustiikkaa olisi mahdollista suunnitella etukäteen, on tiedettävä kuinka ääniaallot käyttäytyvät osuessaan materiaalien pintoihin. Kun ääniaalto osuu materiaaliin, osia aallosta heijastuu, läpäisee ja absorboituu materiaaliin. Absorptio on akustisesta näkökulmasta materiaalin tärkein ominaisuus. Akustista absorptiota on mahdollista mitata kolmella standardoidulla menetelmällä. Tämän diplomityön tarkoituksena oli tutkia, voiko kahta standardoimatonta menetelmää käyttämällä saada luotettavia tuloksia. Tutkitut vaihtoehtoiset menetelmät olivat mittaus tyhjässä huoneessa ja pienoismallimittaus. Vaihtoehtoisilla menetelmillä mitattiin Ecophon Master C -akustiikkalevyä. Tuloksia verrattiin valmistajilta saatuihin standardoiduilla laboratoriomittauksilla tuotettuihin tuloksiin. Tässä diplomityössä esitetään myös impedanssiputkimittaus ja kahden kuution muotoisen kaiuttimen ympärisäteilevyysmittaukset. Tulokset osoittivat mittauksen tyhjässä huoneessa ylivertaiseksi muihin tarkasteltuihin metodeihin nähden. Kyseinen menetelmä on ainoa, jolla materiaaleja vertaava mittaaminen on mahdollista. Kuution muotoisia kaiuttimia ci voida mittausten perusteella sanoa eksplisiittisesti ympärisäteileviksi, mutta kuution muotoinen ympärisäteilevä kaiutin on mahdollista valmistaa. Johtuen jälkikaiunta-ajan mittauksen epävarmuustekijöistä, on tiedossa, etteivät laboratorioiden väliset tulokset ole kovin yhtenäisiä. ISO:lla on tällä hetkellä työryhmä, jonka tehtävänä on tutkia, miten standardoitua kaiuntahuonemenetelmää saisi myös laboratorioiden kesken yhtenäisemmäksi.

In order for room acoustics to be planned, the most crucial information required is how sound waves are affected as they hit the boundaries of a given room. As a sound wave hits a material, parts of the wave reflect back into the room, transmit outside of the room and absorb into the material. The most important information of a material from an acoustic engineer's point of view is the acoustic absorption. Three standardized methods exist to measure the acoustic absorption of a given material. The objective of this thesis was to explore two non-standardized methods and to determine whether reliable information could be gathered using these alternative methods. The alternative methods consist of a reverberation room and a scale model measurement. The alternative methods were used to measure the acoustic absorption of a glass wool board, Ecophon Master C. The results were then compared to existing laboratory results provided by the manufacturer of the board. This thesis also reports impedance tube measurements and omnidirectionality testing of two cube shaped loudspeakers. The results showed that the reverberation room method outperformed the two other methods in terms of reliability and correlation with the reference results. In conclusion, the reverberation room method is the only method that produces sufficiently reliable results to compare the room acoustic behaviour of different materials. Cube shaped loudspeakers cannot be exclusively be concluded to be omnidirectional, although if designed correctly, it is possible to create a cube shaped omnidirectional loudspeaker. Due to uncertainties in reverberation time measurements, it is known that inter-laboratory results are not good. ISO currently has a work group trying to make the standardized reverberation chamber method more uniform between laboratories.
Description
Supervisor
Välimäki, Vesa
Thesis advisor
Möller, Henrik
Keywords
acoustic impedance, acoustic measurements, acoustic radiators, acoustic signal analysis, acoustics, architectural acoustics, standing wave measurements, akustinen impedanssi, akustiset mittaukset, akustiset säteilijät, akustinen signaalianalyysi, akustiikka, rakennusakustiikka, seisovan aallon mittaukset
Other note
Citation