Geofysikaalisten mittausmenetelmien käyttömahdollisuuksista pohjavesialueiden kartoituksessa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1991
Major/Subject
Taloudellinen geologia
Mcode
Mak-33
Degree programme
Language
fi
Pages
Series
Description
Supervisor
Peltoniemi, Markku
Keywords
Other note
Citation