Rakennuksen energiantehokkuustoimenpiteiden arviointi simulointimallin ja mittausten avulla

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2014-06-09
Department
Major/Subject
Talotekniikka II
Mcode
K3013
Degree programme
Rakenne- ja rakennustuotantotekniikan koulutusohjelma
Language
fi
Pages
8+68
Series
Description
Supervisor
Pakanen, Jouko
Thesis advisor
Räsänen, Asko
Keywords
rakennus, energiatehokkuus, simulointi, elinkaariarviointi
Other note
Citation