Technology agnostic design systems

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2022-10-17
Department
Major/Subject
Tietotekniikka
Mcode
SCI3042
Degree programme
Master’s Programme in Computer, Communication and Information Sciences
Language
en
Pages
57+14
Series
Abstract
Design systems are becoming vital parts of facilitating the creation of digital products in large companies. Metso Outotec has a design system that has a React specific component library. For a design system to be compatible with any digital product, it must not be bound to one technology, i.e., it must be technology agnostic. This thesis explores the value of a design system, and the options of creating a technology agnostic component library. The results will cover user survey data, key performance indicators, and a practical minimum viable product implementation of such a component library for Metso Outotec, called Modes UI.

Suunnittelujärjestelmät ovat tulossa tärkeäksi osaksi digitaalisten tuotteiden kehittämisen helpottamista suurissa yrityksissä. Metso Outotecilla on design systeemi, jonka komponenttikirjasto perustuu Reactiin. Jotta design systeemi voisi olla yhteensopiva kaikkien digitaalisten tuotteiden kanssa, se ei voi olla sidottu yhteen teknologiaan. Toisin sanoen, sen pitäisi olla teknologia-agnostinen. Tämä diplomityö tutkii design systeemien tuomaa arvoa, ja mitä vaihtoehtoja teknologia-agnostisen komponenttikirjaston luomiseen on olemassa. Työn tulokset käsittelevät käyttäjäkyselyn dataa, tärkeitä performanssimetriikoita, sekä Metso Outotecille luotua uutta komponenttikirjaston pienimmän julkaisukelpoisuuden tuotetta nimeltä Modes UI.
Description
Supervisor
Vuorimaa, Petri
Thesis advisor
Alavesa, Piia
Keywords
technology agnostic, design system, component, library
Other note
Citation