Laserkeilausmenetelmien soveltuvuus jokiympäristöjen mallinnukseen

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
A3 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa
This publication is imported from Aalto University research portal.
View publication in the Research portal
View/Open full text file from the Research portal
Date
2016
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
139-146
Series
Digitaalista tulevaisuutta – Huippuosaamisella vaikuttavuutta ja vuorovaikutusta, Humanistinen ammattikorkeakoulu julkaisuja, issue 32
Abstract
Laserkeilausaineistojen käyttö virtavesien tutkimuksessa on lisääntynyt nopeasti viime vuosina. Perinteisesti virtavesiin liittyviä prosesseja on mallinnettu maastonmuotojen poikkileikkauksien ja virtausmittausten avulla. Laserkeilausmenetelmät ovat tuoneet mahdollisuuden kerätä alueellisia aineistoja entistä suuremmalla resoluutiolla ja tehokkuudella. Laserkeilauksella tuotettuja maanpinnan korkeusmalleja, muutostulkintamalleja ja kasvillisuuden kohdemalleja käytetään muun muassa tulva-alueiden ja -riskien kartoitukseen, jokidynamiikan ja geomorfologian tutkimuksiin sekä sedimentti- ja habitaattimallinnuksiin.
Description
Keywords
Other note
Citation
Vaaja , M , Kurkela , M , Hyyppä , H , Kukko , A , Kaartinen , H , Jaakkola , A , Kasvi , E , Lotsari , E , Virtanen , J-P , Saarinen , N , Ahlavuo , M , Vastaranta , M , Holopainen , M , Jalonen , J , Järvelä , J , Alho , P & Hyyppä , J 2016 , Laserkeilausmenetelmien soveltuvuus jokiympäristöjen mallinnukseen . in M Ahlavuo , H Hyyppä & E Ylikoski (eds) , Digitaalista tulevaisuutta – Huippuosaamisella vaikuttavuutta ja vuorovaikutusta . Humanistinen ammattikorkeakoulu julkaisuja , no. 32 , Humanistinen ammattikorkeakoulu , pp. 139-146 .