Erään mikroprosessoripohjaisen kalvolevy-yksikköohjaimen suunnittelu

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1980
Major/Subject
Digitaalitekniikka
Mcode
01.79
Degree programme
Language
fi
Pages
57 s. + liitt. 46
Series
Description
Supervisor
Ojala, Jorma
Thesis advisor
Leinonen, Taisto
Keywords
Other note
Citation