Improvement of performance measurement system of purchasing and production

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.advisorVäisänen, Jukka-Pekka
dc.contributor.authorNurmi, Mikko
dc.contributor.departmentTietotekniikan osastofi
dc.contributor.schoolTeknillinen korkeakoulufi
dc.contributor.schoolHelsinki University of Technologyen
dc.contributor.supervisorLassenius, Casper
dc.date.accessioned2020-12-04T19:07:38Z
dc.date.available2020-12-04T19:07:38Z
dc.date.issued2004
dc.description.abstractSuoritusten mittaamisella pyritään antamaan kokonaisvaltainen kuva yrityksen menestymisestä ja siihen liittyvistä tekijöistä. Sen tarkoituksena on toimia toiminnanohjauksen apuna. Mittaamisen avulla voidaan lisäksi havaita prosessissa olevia kehityskohteita sekä auttaa havaitsemaan trendejä ja muutoksia. Suoritusten mittausjärjestelmää kehitettäessä on tärkeää miettiä, minkälaisia mittareita järjestelmään otetaan mukaan. Vääränlaiset mittarit ohjaavat toimintoja vääriin suuntiin. Mittaamisen pääajatuksena voidaan yleisesti pitää "Mitä mittaat, sitä saat"-periaatetta. Oikeanlaisten mittareiden valinnan lisäksi on tärkeää kiinnittää huomiota siihen, kuinka mittarit on toteutettu. Mittareiden hyödyntämisen kannalta on olennaista niiden oikea-aikainen ja havainnollinen esittäminen. Työssä kehitettiin hammaslääketieteen laitteita valmistavan Planmecan oston ja tuotannon suoritusten mittausjärjestelmää vastaamaan paremmin yrityksen nykyisiä tarpeita. Vanhan mittariston puutteena oli mittariraporteissa ja mittaustavoissa esiintyneet virheet sekä eri tarkastelunäkökulmien puute. Aikaisemmin käytössä ollut raportointiympäristö on lisäksi toteutukseltaan monimutkainen ja sen myötä huonosti ylläpidettävissä ja laajennettavissa. Osa tarvittavista mittareista puuttui kokonaan. Uutta mittaristoa varten kartoitettiin oston ja tuotannon mittareiden kehitystarvetta ja sen pohjalta toteutettiin osa mittareista. Toteutukseen tarvittava tieto saatiin Planmecan toiminnanohjausjärjestelmän tietokannasta ja sovellus laadittiin Cognos Oy:n ohjelmia käyttämällä. Raportointiympäristöstä pyrittiin luomaan mahdollisimman selkeä, jotta sekä raportointiympäristön että raporttien muokkaaminen sujuisi tulevaisuudessa helposti. Työssä kehitettiin lisäksi raporttien jakelumenetelmiä. Suunnitelmissa on raporttien jakelu talon ulkopuolelle sähköpostitse sekä selainpohjaisen käyttöliittymän luominen raporttien sisäistä jakelua varten.fi
dc.format.extent104
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/92329
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-2020120451164
dc.language.isofien
dc.programme.majorTietojenkäsittelyoppifi
dc.programme.mcodeT-76fi
dc.rights.accesslevelclosedAccess
dc.subject.keywordsuoritusten mittausfi
dc.subject.keywordraportointifi
dc.subject.keywordtoiminnanohjausjärjestelmäfi
dc.subject.keywordostofi
dc.subject.keywordtuotantofi
dc.titleImprovement of performance measurement system of purchasing and productionen
dc.titleOston ja tuotannon suoritusten mittausjärjestelmän kehittäminenfi
dc.type.okmG2 Pro gradu, diplomityö
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.publicationmasterThesis
local.aalto.digiauthask
local.aalto.digifolderAalto_00318
local.aalto.idinssi28091
local.aalto.openaccessno
Files