Improvement of performance measurement system of purchasing and production

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2004
Major/Subject
Tietojenkäsittelyoppi
Mcode
T-76
Degree programme
Language
fi
Pages
104
Series
Abstract
Suoritusten mittaamisella pyritään antamaan kokonaisvaltainen kuva yrityksen menestymisestä ja siihen liittyvistä tekijöistä. Sen tarkoituksena on toimia toiminnanohjauksen apuna. Mittaamisen avulla voidaan lisäksi havaita prosessissa olevia kehityskohteita sekä auttaa havaitsemaan trendejä ja muutoksia. Suoritusten mittausjärjestelmää kehitettäessä on tärkeää miettiä, minkälaisia mittareita järjestelmään otetaan mukaan. Vääränlaiset mittarit ohjaavat toimintoja vääriin suuntiin. Mittaamisen pääajatuksena voidaan yleisesti pitää "Mitä mittaat, sitä saat"-periaatetta. Oikeanlaisten mittareiden valinnan lisäksi on tärkeää kiinnittää huomiota siihen, kuinka mittarit on toteutettu. Mittareiden hyödyntämisen kannalta on olennaista niiden oikea-aikainen ja havainnollinen esittäminen. Työssä kehitettiin hammaslääketieteen laitteita valmistavan Planmecan oston ja tuotannon suoritusten mittausjärjestelmää vastaamaan paremmin yrityksen nykyisiä tarpeita. Vanhan mittariston puutteena oli mittariraporteissa ja mittaustavoissa esiintyneet virheet sekä eri tarkastelunäkökulmien puute. Aikaisemmin käytössä ollut raportointiympäristö on lisäksi toteutukseltaan monimutkainen ja sen myötä huonosti ylläpidettävissä ja laajennettavissa. Osa tarvittavista mittareista puuttui kokonaan. Uutta mittaristoa varten kartoitettiin oston ja tuotannon mittareiden kehitystarvetta ja sen pohjalta toteutettiin osa mittareista. Toteutukseen tarvittava tieto saatiin Planmecan toiminnanohjausjärjestelmän tietokannasta ja sovellus laadittiin Cognos Oy:n ohjelmia käyttämällä. Raportointiympäristöstä pyrittiin luomaan mahdollisimman selkeä, jotta sekä raportointiympäristön että raporttien muokkaaminen sujuisi tulevaisuudessa helposti. Työssä kehitettiin lisäksi raporttien jakelumenetelmiä. Suunnitelmissa on raporttien jakelu talon ulkopuolelle sähköpostitse sekä selainpohjaisen käyttöliittymän luominen raporttien sisäistä jakelua varten.
Description
Supervisor
Lassenius, Casper
Thesis advisor
Väisänen, Jukka-Pekka
Keywords
suoritusten mittaus, raportointi, toiminnanohjausjärjestelmä, osto, tuotanto
Other note
Citation