Kaasukromatografiaan perustuva sulfaattikeiton delignifioinnin seurantamenetelmä

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1989
Major/Subject
Puunjalostuksen kemia
Mcode
Puu-19
Degree programme
Language
fi
Pages
77 (+16)
Series
Description
Supervisor
Sjöström, Eero
Thesis advisor
Paavilainen, Leena
Keywords
Other note
Citation