Designing of symbols for the situation pictures of international crisis management

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.advisorAhonen-Rainio, Paula
dc.contributor.advisorNenonen, Juhana
dc.contributor.authorKorpi, Jari
dc.contributor.departmentMaanmittausosastofi
dc.contributor.schoolTeknillinen korkeakoulufi
dc.contributor.schoolHelsinki University of Technologyen
dc.contributor.supervisorVirrantaus, Kirsi
dc.date.accessioned2020-12-05T10:49:37Z
dc.date.available2020-12-05T10:49:37Z
dc.date.issued2007
dc.description.abstractTämän diplomityön tavoite oli koota yleiset ohjeet symbolien suunnittelulle kansainvälisen kriisinhallinnan tilannekuvia varten sekä toteuttaa ohjeita noudattaen symbolisarja, joka voidaan ottaa käyttöön oikeassa tilannekuvapalvelussa SHIFTissä. Tutkimuksessa käytiin läpi hyvän symbolin visuaalisia vaatimuksia sekä kansainvälisen kriisinhallinnan erityispiirteitä. Tilannekuvalla esitettävää tietosisältöä tutkittiin, ja eri toimijoiden symbolisarjoista ja tietomalleista muodostettiin kohdehierarkia, joka pitää sisällään tilannekuvalla esitettävät kohteet. Olemassa olevien kriisinhallinnan symbolisarjojen soveltuvuutta kansainväliseen toimintaan arvioitiin. Uusi symbolisarja suunniteltiin ja sitä testattiin kriisinhallinnan toimijoilla. Testi toteutettiin Internetissä ja siihen osallistui yli 60 toimijaa yhdeksästä maasta. Symbolisarja, jossa kehyksen muoto ja väri kertovat kohteen tietoluokan ja piktogrammi varsinaisen kohteen osoittautui toimivaksi ratkaisuksi. Piktogrammien suunnittelussa on oltava huolellinen, sillä vaatimus kulttuuririippumattomuudesta on tärkeässä roolissa kansainvälisessä kriisinhallinnassa. Suunniteltuja symboleja on testattava mahdollisimman laajalla joukolla eritaustaisia käyttäjiä.fi
dc.format.extent75
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/94804
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-2020120553638
dc.language.isofien
dc.programme.majorKartografia ja geoinformatiikkafi
dc.programme.mcodeMaa-123fi
dc.rights.accesslevelclosedAccess
dc.subject.keywordcrisis managementen
dc.subject.keywordkriisinhallintafi
dc.subject.keywordsituation pictureen
dc.subject.keywordtilannekuvafi
dc.subject.keywordsymbolen
dc.subject.keywordsymbolifi
dc.subject.keywordsymbol seten
dc.subject.keywordsymbolisarjafi
dc.subject.keywordpictogramen
dc.subject.keywordpiktogrammifi
dc.subject.keywordcontent hierarchyen
dc.subject.keywordkohdehierarkiafi
dc.subject.keywordSHIFTen
dc.subject.keywordSHIFTfi
dc.titleDesigning of symbols for the situation pictures of international crisis managementen
dc.titleSymbolien suunnittelu kansainvälisen kriisinhallinnan tilannekuvillefi
dc.type.okmG2 Pro gradu, diplomityö
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.publicationmasterThesis
local.aalto.digiauthask
local.aalto.digifolderAalto_27765
local.aalto.idinssi34613
local.aalto.openaccessno
Files