Designing of symbols for the situation pictures of international crisis management

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2007
Major/Subject
Kartografia ja geoinformatiikka
Mcode
Maa-123
Degree programme
Language
fi
Pages
75
Series
Abstract
Tämän diplomityön tavoite oli koota yleiset ohjeet symbolien suunnittelulle kansainvälisen kriisinhallinnan tilannekuvia varten sekä toteuttaa ohjeita noudattaen symbolisarja, joka voidaan ottaa käyttöön oikeassa tilannekuvapalvelussa SHIFTissä. Tutkimuksessa käytiin läpi hyvän symbolin visuaalisia vaatimuksia sekä kansainvälisen kriisinhallinnan erityispiirteitä. Tilannekuvalla esitettävää tietosisältöä tutkittiin, ja eri toimijoiden symbolisarjoista ja tietomalleista muodostettiin kohdehierarkia, joka pitää sisällään tilannekuvalla esitettävät kohteet. Olemassa olevien kriisinhallinnan symbolisarjojen soveltuvuutta kansainväliseen toimintaan arvioitiin. Uusi symbolisarja suunniteltiin ja sitä testattiin kriisinhallinnan toimijoilla. Testi toteutettiin Internetissä ja siihen osallistui yli 60 toimijaa yhdeksästä maasta. Symbolisarja, jossa kehyksen muoto ja väri kertovat kohteen tietoluokan ja piktogrammi varsinaisen kohteen osoittautui toimivaksi ratkaisuksi. Piktogrammien suunnittelussa on oltava huolellinen, sillä vaatimus kulttuuririippumattomuudesta on tärkeässä roolissa kansainvälisessä kriisinhallinnassa. Suunniteltuja symboleja on testattava mahdollisimman laajalla joukolla eritaustaisia käyttäjiä.
Description
Supervisor
Virrantaus, Kirsi
Thesis advisor
Ahonen-Rainio, Paula
Nenonen, Juhana
Keywords
crisis management, kriisinhallinta, situation picture, tilannekuva, symbol, symboli, symbol set, symbolisarja, pictogram, piktogrammi, content hierarchy, kohdehierarkia, SHIFT, SHIFT
Other note
Citation