HIDE Helsinki-identiteettejä – elokuvakerronta kaupunginosien suunnittelutyökaluna

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | C1 Kustannettu tieteellinen erillisteos
Date
2016
Department
Elokuvataiteen ja lavastustaiteen laitos
Department of Film, Television and Scenography
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
72
Series
Aalto-yliopiston julkaisusarja TAIDE + MUOTOILU + ARKKITEHTUURI, 2/2016
Abstract
HELSINKI IDENTITIES - FILM NARRATIVE AS A PLANNING TOOL OF URBAN DISTRICTS Urban areas are in a continuous stage of transformation. Research project ‘Helsinki Identities: Film Narrative as a Planning Tool of New Urban Districts (HIDE)’ sets out to respond to this challenge by developing new ways to identify and document local historical and social elements in urban districts. We examine how narrative methods could be used in order to create or strengthen unique cultural identity that arises from the user experience. Overall, HIDE –project aims to contribute to the discussion on design processes and methodologies by creating a multidisciplinary narrative framework for the purpose of translating the historical and social elements of urban districts into strength for its development. Hide-project works on two cases and we draw from design processes of screenwriting, scenography and service design as well as from urban sociology in order to recover and reinterpret meanings related to the sites and to foster a constructive sense of place identity and identification there. As an outcome there are research articles, conference presentations and suggestions and material for the authorities and actors of City of Helsinki for further development procedures. The project is a co-project of Aalto University and City of Helsinki 2013-2015.

HELSINKI-IDENTITEETTEJÄ - ELOKUVAKERRONTA UUSIEN KAUPUNGIOSIEN SUUNNITTELUTYÖKALUNA Kaupunginosat ovat jatkuvassa muutoksen tilassa. Helsinki-identiteettejä –elokuvakerronta kaupunginosien suunnittelutyökaluna -hankkeessa (HIDE) tutkitaan, miten kaupunkikuvaan voidaan tuottaa käyttäjäkokemuksesta nousevia kerronnallisia elementtejä, jotka puolestaan nostavat esiin kaupunginosien kulttuurista identiteettiä. HIDE –hankkeessa rakentuu poikkitieteellinen narratiivinen viitekehys, jossa kaupunginosien historialliset ja sosiaaliset elementit muuntuvat kaupunkisuunnittelun voimavaraksi. HIDE–hankkeessa käytetään käsikirjoittamisen, muotoilun ja lavastustaiteen metodeja. Hankkeen tuotoksina syntyy tieteellisiä artikkeleita, konferenssiesitelmiä, sekä ehdotuksia ja materiaalia tulevien kehittämistoimenpiteiden pohjaksi Helsingin kaupungin eri toimijoille. Hanke on Aalto-yliopiston ja Helsingin kaupungin yhteishanke vuosina 2013-2015.
Description
Keywords
käsikirjoittaminen, lavastus, interventio, kulttuurinen kartoitus, screenwriting, scenography, intervention, cultural mapping
Other note
Citation