Painevesireaktorin jälkilämmön poisto sydämen yläpuolelle syötettävällä jäähdytysvedellä

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1986
Major/Subject
Ydin- ja energiatekniikka
Mcode
2.56
Degree programme
Language
fi
Pages
75
Series
Description
Supervisor
Salomaa, Rainer
Keywords
Other note
Citation