Text input on mobile devices: designing a touch screen input method

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2007
Major/Subject
Käytettävyystutkimus
Mcode
T-121
Degree programme
Language
en
Pages
84
Series
Abstract
Mobiilit kommunikaatiolaitteet, etenkin matkapuhelimet, ovat tällä hetkellä voimakkaan tutkimuksen ja kehityksen kohteena. Mobiililaitteiden uusin sukupolvi kykenee tarjoamaan monipuolisen kirjon erilaisia kommunikaatioon ja informaation hallintaan liittyviä ominaisuuksia käyttäjilleen. Yksi mobiililaitteiden suunnittelun tärkeä osa-alue liittyy sen tekstinsyöttömetodien suunnitteluun: kuinka tarjota paras mahdollinen tekstinsyötön käyttökokemus laitteella, jolla on lukuisia rajoitteita sekä fyysisten ominaisuuksiensa että suorituskykynsä suhteen. Diplomityön teoreettinen osuus kuvaa mobiililaitteen tekstinsyöttöön liittyviä tärkeimpiä teoreettisia taustoja, tutkimuksia ja nykyisiä menetelmiä. Erityishuomiota tutkimuksessa asetetaan kosketusnäytön ja fyysisten näppäinten käytön välisiin eroihin, ja ennustavien ja käyttäjää avustavien käyttöliittymätoimintojen tarkasteluun. Diplomityön käytännön osuus kuvaa erään mobiililaitteen kosketusnäytölle tarkoitetun virtuaalinäppäimistöön pohjaavan tekstinsyöttömetodin käyttöliittymän suunnitteluprosessin. Osa työstä perustuu kohdetta edeltävän tuotteen vastaavan metodin suunnitelmiin, sen hyvien piirteiden hyödyntämiseen ja puutteiden parantamiseen. Diplomityö päättyy pohdintaosuuteen, jossa esitetään ajatuksia kerätystä tietämyksestä ja annetaan ajatuksia jatkokehityksen ja -tutkimuksen kohteiksi. Työssä esitetään myös lyhyt yhteenveto suunniteltuun tekstinsyöttömetodiin liittyvistä käytettävyystestituloksista.
Description
Supervisor
Nieminen, Marko
Thesis advisor
Kekki, Jussi-Pekka
Keywords
text input, tekstinsyöttö, virtual keyboard, virtuaalinäppäimistö, touch screen, kosketusnäyttö, mobile device, mobiililaite
Other note
Citation