Sijoituspalveluiden arvonlisäverotus

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.authorVirrankari, Saara
dc.contributor.departmentLaskentatoimen laitosfi
dc.contributor.departmentDepartment of Accountingen
dc.contributor.schoolKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.schoolSchool of Businessen
dc.date.accessioned2015-11-04T13:21:11Z
dc.date.available2015-11-04T13:21:11Z
dc.date.dateaccepted2014-12-19
dc.date.issued2014
dc.description.abstractTavoite: Tämän tutkimuksen tavoitteena on sijoituspalveluiden arvonlisäverokohtelun selvittäminen. Tutkimuksessa pyritään määrittämään ne tulkinnalliset tilanteet, joita rajanveto verosta vapautettujen rahoituspalveluiden ja verollisten palveluiden välillä sijoituspalveluiden kohdalla aiheuttaa. Tavoitteena on selvittää keskeisimpien sijoituspalveluiden arvonlisäverokohtelu sekä määrittää ne tulkintavat ja työkalut, joilla sijoituspalveluiden arvonlisäverotuksen tulkinnallisia tilanteita tulisi arvioida. Lähdeaineisto: Tutkimuksen keskeisin lähdeaineisto on rahoituspalveluiden arvonlisäverotusta käsittelevä runsas oikeuskäytäntö. Myös sijoituspalveluita koskevaa oikeuskäytäntöä on kertynyt runsaasti, mikä itsessään kertoo alan arvonlisäverotuksen tulkinnanvaraisuudesta. Euroopan unionin tuomioistuimen ratkaisuilla, korkeimman hallinto-oikeuden päätöksillä ja keskusverolautakunnan ratkaisuilla on hyvin merkittävä vaikutus sijoituspalveluiden arvonlisäverotuksessa. Erityisesti unionin tuomioistuimen ratkaisujen vaikutus korostuu, sillä Euroopan unionin alueella arvonlisäverotus perustuu eurooppaoikeuteen ja direktiiviin yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä (2006/112/EY), jota kansalliset arvonlisäverolait toteuttavat. Myös oikeuskirjallisuus, viranomaisohjeet, lainvalmisteluaineisto ja oikeustieteelliset julkaisut ovat tutkimuksen keskeistä materiaalia. Tulokset: Sijoituspalvelut ovat usein useista eri palveluista koostuvia palvelukokonaisuuksia, jolloin tulee harkittavaksi joko liittymisperiaatteen tai jakamisperiaatteen soveltaminen arvonlisäverokohtelua määritettäessä. Pohjimmiltaan sijoituspalveluiden arvonlisäverotus perustuu verottoman arvopaperikaupan keskeisyyden arviointiin suhteessa koko palvelukokonaisuuteen ja sen määrittämiseen, kohdellaanko koko palvelukokonaisuutta pääsuoritteen arvonlisäverotuksen mukaisesti liittymisperiaatetta noudattaen. Arviointi perustuu palvelun luonteen arviointiin eli siihen, mikä toiminnan tarkoitus todellisuudessa on. Mikäli jokin palvelu katsotaan pääsuoritteen kannalta välttämättömäksi ja alisteiseksi, jää se sivusuoritteeksi, jonka arvonlisäverotus määräytyy pääsuoritteen verokohtelun mukaisesti. Eri sijoituspalveluiden arvonlisäverotus ratkeaa melko pitkälti tämän arvioinnin avulla tapauskohtaisesti. Toinen merkittävä peruste sijoituspalvelun kohtelemiselle arvonlisäverosta vapautettuna rahoituspalveluna on liityntä sijoitusrahastotoimintaan. Myös sellaiset toimet, kuten arvopapereiden hallinnointi ja säilytys, jotka itsestään arvioituina olisivat verollisia pal-veluita, saattavat olla osa verotonta rahoituspalvelua, mikäli ne liittyvät sijoitusrahastotoimintaan.fi
dc.ethesisid14035
dc.format.extent88
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/18361
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-201511054932
dc.language.isofien
dc.locationP1 I
dc.programme.majorBusiness Lawen
dc.programme.majorYritysjuridiikkafi
dc.subject.heleconyritysjuridiikka
dc.subject.heleconbusiness law
dc.subject.heleconarvonlisävero
dc.subject.heleconvalue added tax
dc.subject.helecontoimialat
dc.subject.heleconbusiness branches
dc.subject.heleconpalvelut
dc.subject.heleconservice
dc.subject.heleconrahoitusmarkkinat
dc.subject.heleconfinancial markets
dc.subject.heleconsijoitukset
dc.subject.heleconinvestments
dc.subject.keywordyritysjuridiikka
dc.subject.keywordbusiness law
dc.subject.keywordarvonlisävero
dc.subject.keywordvalue added tax
dc.subject.keywordsijoituspalvelut
dc.subject.keywordinvestment services
dc.subject.keywordrahoituspalveluiden arvonlisäverotus
dc.subject.keywordvalue added taxation of financial services
dc.titleSijoituspalveluiden arvonlisäverotusfi
dc.typeG2 Pro gradu, diplomityöfi
dc.type.dcmitypetexten
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotPro gradu tutkielmafi
local.aalto.idthes14035
local.aalto.openaccessno
Files