Käytössä olevien sorvien turvallisuuden parantaminen ja sen taloudelliset vaikutukset

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1981
Major/Subject
Konepajatekniikka
Mcode
3.15
Degree programme
Language
fi
Pages
iv + 105 s. + liitt.
Series
Description
Supervisor
Ihalainen, Erkki
Thesis advisor
Sundqvist, Matti
Keywords
Other note
Citation