Emulsion polymerization of polyacrylamide for retention aid in paper production

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2007
Major/Subject
Polymeeriteknologia
Mcode
Kem-100
Degree programme
Language
fi
Pages
100
Series
Abstract
Polyakryyliamideja käytetään paperinvalmistusprosessissa retentioaineina parantamaan lopputuotteen laatua sekä prosessin sujuvuutta ja tehokkuutta. Polyakryyliamideja käytetään tämän lisäksi myös muilla teollisuuden aloilla, kuten esimerkiksi flokkulantteina vedenkäsittelyssä. Diplomityössä on pyritty valmistamaan käänteisellä emulsiopolymeroinnilla mahdollisimman korkeamoolimassaisia polyakryyliamideja, joilla on sopiva kationinen varaus soveltuakseen retentioaineeksi. Emulsiopolymeroinnilla valmistetuille polyakryyliamideille on Euroopassa tarvetta, johon tämä työ vastaa luoden osaamispohjan kyseiseen valmistustekniikkaan sekä avaten uusia taloudellisia mahdollisuuksia. Ennen tulosten raportointia kirjassa käydään läpi perusteet kemiallisesta ja mekaanisesta retentiosta sekä paperikoneen märkäpään hallinnasta ja esitellään hyvän retention hyötyjä. Tämän jälkeen käydään läpi flokkulanttien käyttöä myös muussa teollisuudessa, minkä jälkeen syvennytään polyakryyliamideihin ja niiden valmistustekniikoihin. Työssä keskitytään valmistustekniikoista erityisesti emulsiopolymeroinnista johdettuun käänteiseen emulsiopolymerointitekniikkaan. Polymerointeja varten on esitetty ennen kokeiden suorittamista alustava resepti, joka pohjautuu aikaisempaan tutkimusaineistoon. Polymerointien perusteella on rakennettu uusi resepti, jolla kokeellisessa osuudessa päästiin erittäin lupaaviin tuloksiin saaden miljoonaluokan moolimassoja. Polymeroitujen emulsioiden analysointi suoritettiin käyttäen hyväksi nestekromatografiaa ja viskositeettimittauksia. Työ antaa hyvät lähtökohdat jatkotutkimukselle käyttäen kopolymeroinnissa akryyliamidin rinnalla jotain muuta monomeeria, kuin akryloyloksietyylitrimetyyliammoniumkloridia.
Description
Supervisor
Seppälä, Jukka
Thesis advisor
Ahlgren, Jonni
Keywords
Other note
Citation