A conceptual Framework of Objectives and Key Results (OKRs) for Achieving Sustainability Goals in Organizations. Literature Review.

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Bachelor's thesis
Date
2023
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Laskentatoimi
Language
en
Pages
25
Series
Abstract
In this literature analysis, I examine existing academic research exploring sustainability goal setting in organizations. I also present existing literature on the topic of Objectives and Key Results. The purpose of this work is to explore how OKR methodology can be utilized for the purpose of sustainability goal setting in organizations. Based on this analysis, OKR can be utilized for the sustainability goal setting on the company level with certain adjustments to the framework. However, there is little academic evidence of this specific methodology to be successfully used in the organisations for the sustainability goal setting purpose. The proposed OKR for sustainability framework requires further research and empirical validation in the future.

Tässä kirjallisuusanalyysissä tarkastelen olemassa olevaa akateemista tutkimusta kestävän kehityksen tavoitteiden asettamisesta organisaatioissa. Esitän myös olemassa olevaa kirjallisuutta tavoitteista ja avaintuloksista. Tämän työn tarkoituksena on selvittää, miten OKR-metodologiaa voidaan hyödyntää organisaatioiden kestävän kehityksen tavoitteiden asettamisessa. Tämän analyysin perusteella OKR:ää voidaan hyödyntää yritystason kestävän kehityksen tavoitteen asettamisessa tietyin viitekehyksen muutoksilla. On kuitenkin vain vähän akateemista näyttöä siitä, että tätä menetelmää voitaisiin käyttää menestyksekkäästi organisaatioissa kestävän kehityksen tavoitteiden asettamiseen. Kestävän kehityksen viitekehyksen ehdotettu OKR vaatii lisätutkimusta ja empiiristä validointia tulevaisuudessa.
Description
Thesis advisor
Falk, Kerstin
Keywords
OKR, sustainability, goal setting, objectives and key results
Other note
Citation