Naisjohtajien urakehitykseen vaikuttavien yksilöllisten ja organisaatioiden sisäisten tekijöiden merkitys

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2001
Major/Subject
organisaatiot ja johtaminen
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
Series
Description
Keywords
Johtaminen, Johtajat, Naiset, Urakehitys, Asenteet, Organisaatio, Organisaatiokulttuuri
Other note
Citation