Liikearvoraportoinnin arvorelevanssi ja oikea-aikaisuus suomalaisissa pörssiyrityksissä: FAS vs. IFRS

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Date
2020
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Accounting
Language
fi
Pages
78
Series
Description
Thesis advisor
Myllymäki, Emma-Riikka
Keywords
liikearvo, arvorelevanssi, oikea-aikaisuus, IFRS 3, IAS 36, IAS 38, Suomi, Finland
Other note
Citation