Kuntamaanmittarit nyt ja tulevaisuudessa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2008
Department
Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta
Major/Subject
Kiinteistöoppi
Mcode
Maa-20
Degree programme
Language
fi
Pages
58
Series
Abstract
Kunnissa tällä hetkellä työskentelevät ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet maanmittarit ovat ikääntynyt, miesvaltainen ja eri puolille Suomea hajaantunut ammattikunta. 1980 - 1990 -luvun vaihteessa alkoi taantuma, jota seurasi lama, joka vähensi myös kuntamaanmittareiden tarvetta. Nyt työntekijäpula on kasvamassa, koska valtaosa tämän hetken kuntamaanmittareista eläköityy kymmenen vuoden sisällä. Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet kuntamaanmittarit tekevät monia lakisääteisiä tehtäviä, joiden hoitamiseen soveltuisi enenevissä määrin ammattikorkeakoulusta valmistuneen maanmittarin taidot. Diplomityössä tehdyn kyselytutkimuksen perusteella kuntamaanmittareiden tulevaisuuden haasteet ovat kuntien strategisissa maankäytön ohjaamis- ja johtamistehtävissä. Myös kaavoituksen ohjaaminen ja paikkatietoasiat koetaan tulevaisuuden osa-alueiksi. Kyselyn perusteella monissa kunnissa ajankohtaiset kuntaliitokset ja -yhteistyöhankkeet tulevat lisäämään kuntamaanmittareiden töitä, jolloin työtehtävien painopiste tulee siirtymään juuri maankäyttöpolitiikan suuntaan. Teknillisessä korkeakoulussa suoritettu maanmittausalan tutkinto on kehittynyt ja muokkautunut valtavasti satavuotisen historiansa aikana. Tänä päivänä maanmittausalan diplomi-insinöörit suuntaavat aiempaa useammalle sektorille ja erityisesti yksityinen sektori on vahvistanut asemaansa työnantajana. Kuntien kiinteistötekniikkaa tarvitaan silti. Teknillisessä korkeakoulussa kiinteistötalouden opiskelijat opiskelevat kandidaatin tutkintoon muun muassa kiinteistötaloustieteen, maankäytön suunnittelun ja detaljikaavoituksen perusteita. Diplomi-insinöörin tutkinnossa maankäyttöpolitiikan kurssit tai erikoismoduuli olisivat myös tarpeellisia niin kuntamaanmittareille kuin yksityiselle sektorillekin työllistyville. Tänä päivänä kuntamaanmittareita tarvitaan monenlaisia. Suurissa kunnissa vaaditaan yksityiskohtaista osaamista kun taas pienissä kunnissa tärkeintä on mahdollisimman laaja tietämys. Yhdistävänä tekijänä on se, että kuntamaanmittarin täytyy olla yleissivistynyt, ajan hermolla oleva ja kokonaisuudet hallitseva alansa asiantuntija. Tähän haasteeseen kuntien ja Teknillisen korkeakoulun on yhdessä pyrittävä vastaamaan.
Description
Supervisor
Vitikainen, Arvo
Thesis advisor
Holopainen, Matti
Keywords
municipality land surveyors, kuntamaanmittarit, retirement, eläköityminen, land surveyor s Master Degree in Helsinki University of Tachnology, kuntatyönantaja, maanmittausalan diplomi-insinöörin tutkinto
Other note
Citation