Miten maailma rakennetaan? - Ajatuksia dokumentaarisesta elokuvasta

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2018
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Dokumentaarinen elokuva
Language
fi
Pages
38
Series
Abstract
Tutkielmaesseeni käsittelee dokumentaarisen elokuvan maailman rakennusprosesseja. Kirjoitukseni perustuu Anu Kuivalaisen dokumenttielokuvan Musta kissa lumihangella lähilukuun. Keskityn tutkielmaesseessäni elokuvan dramaturgiaan, päähenkilöiden esittämiseen, metaforisen ja assosiatiivisen kuvakerronnan käyttöön, elokuvan sisällön ja muodon väliseen suhteeseen sekä teoksen teemojen teoreettiseen analyysiin. Olen tutkielmaesseessäni pilkkonut Kuivalaisen elokuvan osiin leikkausanalyysin avulla. Olen eritellyt elokuvan dramaturgian rakennetta sekä pohtinut sitä, millaisista kerronnallisista elementeistä teos koostuu. Olen tarkastellut elokuvan päähenkilöiden esittämisen tapoja ja pohtinut sitä, millaisia sisällöllisiä elementtejä elokuvan visuaalisuus palvelee. Olen omistanut tutkielmaesseestäni useamman sivun elokuvan mis-en-scènen sekä assosiatiivisen ja metaforisen kuvakerronnan analyysille. Esitän, että elokuvan näyttömöllepanolla on voimakas sisällöllinen rooli Musta kissa lumihangella -elokuvassa ja että assosiatiivisen ja metaforisen kuvakerronnan kautta, Kuivalainen on luonut teokseensa kiinnostavan ja moniselitteisen alitajuisen tason. Elokuva-analyysin lisäksi, olen tehnyt kirjoitelmaani varten Anu Kuivalaisen, Musta kissa lumihangella -elokuvan ohjaajan, leikkaajan ja käsikirjoittajan, haastattelun. Tekijähaastattelussa Kuivalainen kertoo ajatuksiaan elokuvan tekemisestä ja käy läpi niitä syitä, jotka johtivat hänet Musta kissa lumihangella -elokuvan pariin. Haastattelussa Kuivalainen jakaa ajatuksiaan elokuvan sisältöön ja muotoon liittyvistä ratkaisuista ja pohtii omaa asemaansa dokumenttielokuvan tekijänä. Kimmoke tutkielmaesseen kirjoittamiselle on syntynyt henkilökohtaisesta tarpeestani konkretisoida niitä keinoja, joita dokumentielokuvaohjaajalla on käytössään rakentaakseen todellisuuden ilmiöstä elokuvallisen kokonaisuuden. Tutkielmaesseessäni esitän, ettei dokumentaarista elokuvaa voi pitää viattomana otoksena todellisuudesta sinänsä, vaan että dokumenttielokuva on aina tietoisen ja harkitun maailman rakennusprosessin tulos.
Description
Supervisor
Halme, Mia
Thesis advisor
Kyösola, Satu
Keywords
dokumentaarinen elokuva, dramaturgia, päähenkilö dokumentaarisessa elokuvassa, metaforinen kuvakerronta, assosiatiivinen kuvakerronta, abstraktiot
Other note
Citation