The historical atrium house - the single-family house type of the future?

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2009
Major/Subject
Arkkitehtuurin historia
Mcode
A-27
Degree programme
Language
fi
Pages
93
Series
Abstract
Viimeaikaisen ilmastonmuutoskeskustelun myötä suuret omakotitalot ja valmiiden tyyppitalojen pohjalta kaavoitetut väljät omakotitaloalueet ovat saanet osakseen ansaittua kritiikkiä. Suomalaista asuntorakentamista hallitsevat edelleen ääripäät: tiivis kerrostaloasuminen kaupungeissa ja vastapainoksi väljä erillispientaloasuminen kaupunkien laitamilla tai maaseudulla. Näiden välimuodoksi on tarjottu vaihtoehtoista tiivistä ja matalaa asumismuotoa, joka onkin yleinen asumistapa Keski-Euroopan suuremmissa kaupungeissa. Suomessa tiiviit rivitaloalueet ja pienkerrostalot eivät ole kuitenkaan saavuttaneet laajempaa suosiota" vaan ne nähdään edelleen jonkinlaisena välivaiheen asumismuotona. Vaikka tiivistä ja matalaa pientaloasumista on tutkittu ja kehitetty Ympäristöministeriönkin toimesta, ovat tarjotut vaihtoehdot mahdollisuuksiin nähden varsin rajallisia. Eräs unohduksiin jäänyt talotyyppi on suljettuun sisäpihaan perustuva pientalo, ns. atriumtalo. Tämä talotyyppi mahdollistaa erilaisten kytkettävien pientalojen rakentamisen, joustavan täydennysrakentamisen sekä pientalorakentamisen ahtaillekin tonteille. Umpinainen sisäpiha tarjoaa tiiviillä asuinalueilla mahdollisuuden yksityiseen ulkotilaan, joka liitetään usein vain väljään omakotirakentamiseen. Tämän työn tarkoituksena on tutkia atriumtalotyypin historiaa, erilaisia rakennettuja esimerkkejä ja lisäksi sen soveltuvuutta uudenlaiseen tiiviiseen ja matalaan yhdyskuntarakenteeseen. Sisäpihan merkitys, käyttö ja mittasuhteet ovat vaihdelleet ilmastosta ja kulttuurista riippuen.. Varhaisimmat sisäpihaan perustuvat rakennukset kehittyivät päiväntasaajan seudulla, jossa auringolta suojautuminen ja riittävä ilmastointi ovat asuntosuunnittelun keskeisiä ongelmia. Nykyaikaisen atriumtalon tärkeimpänä mallina toimineessa roomalaisessa domuksessa sisäpihan merkitys oli lisäksi rituaalinen, alun perin uskonnollisessa, mutta myöhemmin myös sosiaalisessa mielessä. Atrium oli samalla asunnon tärkein valonlähde. Myöhemmässä eurooppalaisessa maatilarakentamisessa sisäpihan merkitys oli pääasiassa puolustuksellinen. Uudemmassa asuntorakentamisessa sisäpihan käytöllä on korostettu yksityisyyttä sekä asunnon ja pihan vuorovaikutuksellista suhdetta. Atriumtalo kääntää selkänsä julkisuudelle ja kääntyy selvästi sisäänpäin. Oikein sovellettuna tämä ominaisuus on nykyaikaisen atriumtalon suurin vahvuus.
Description
Supervisor
Niskanen, Aino
Keywords
Other note
Citation