3rd Generation Partnership Project Long Term Evolution - mobiiliverkon suorituskyvyn hallinta

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Master's thesis
Date
2011
Major/Subject
Tietoliikennetekniikka
Mcode
S-72
Degree programme
Language
en
Pages
[11] + 96
Series
Abstract
Long Term Evolution (LTE) on 3rd Generation Partnership Project:in (3GPP) uusin, suorituskyvyltään edeltäjiään huomattavasti kehittyneempi mobiiliverkkostandardi. Verkon rakentaminen on operaattorille aina valtava investointi, jonka vuoksi operaattorit luonnollisesti haluavat maksimoida verkon tuoton samalla minimoiden sen ylläpitämisen aiheuttamat kustannukset. Verkon tuottoa voidaan parantaa optimoimalla sen suorituskykyä ja verkon ylläpitokustannuksia pienentää automatisoimalla verkonhallinnan toimintoja. Ratkaiseva vaihe verkon suorituskyvyn optimointiprosessissa on verkon suorituskyvyn arviointi. Tässä diplomityössä kuvataan LTE:n tärkeimmät verkon suorituskyvyn tunnusluvut, joiden avulla verkon toimintaa voidaan arvioida kokonaisvaltaisesti. Lisäksi diplomityössä esitellään verkonhallinnan toimintoja automatisoiva Self-Organizing-Networks (SON) -konsepti ja sen tyypilliset käyttösovellukset. Työssä arvioidaan myös näiden käyttösovellusten toteuttamiskelpoisuutta, vahvuuksia sekä heikkouksia. Diplomityön viimeisessä osassa tutkitaan järjestelmätason simulaatioiden avulla SON -konseptin Cell Outage Compensation (COC) -käyttösovellusta, jonka tavoitteena on vähentää tukiasemien vikaantumisista verkon käyttäjille aiheutuvaa haittaa. Osiossa tutkitaan tyypillisen vikaantumisen vaikutuksia, valitaan kontrolliparametrit COC -algoritmille sekä kehitetään COC -funktio. Tehdyissä simulaatioissa kehitetty COC -funktio onnistui vähentämään vikaantumisen vaikutuksia merkittävästi.

Long Term Evolution (LTE) is the newest mobile network standard in the 3rd Generation Partnership Project (3GPP) evolution path, promising to considerably increase the performance of mobile networks. Building a mobile network is a huge investment for a network operator, and naturally operators try to maximize the revenue and minimize the operational expenditure created by their investment. This goal can be achieved by optimizing network performance and by minimizing the manual effort of network management. This thesis introduces the most important key performance indicators (KPI) of LTE, which can be utilized to evaluate network performance. Self-Organizing-Networks (SON) concept designed to automate many of the network management tasks is also described. Furthermore, the feasibility, advantages and disadvantages of SON use cases are evaluated. The final part of the thesis reports research carried out on the Cell Outage Compensation (COC), a SON use case designed to alleviate the effect of a network outage. The research, which was carried out using system level simulations, consisted of investigating the effects of a typical outage, selecting the most potential control parameters and developing a COC function. As a result, the developed COC function considerably alleviated the effects of the outage in the utilized simulation environment
Description
Supervisor
Hämäläinen, Jyri
Thesis advisor
Yilmaz, Osman
Keywords
LTE, optimization, performance management, SON, COC, LTE, optimointi, suorituskyvyn hallinta, SON, COC
Other note
Citation