Laitossuunnittelun tietojen siirto tietovarastoon

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1999
Major/Subject
Sähkömekaniikka
Mcode
S-17
Degree programme
Language
fi
Pages
86
Series
Abstract
Prosessiteollisuudessa tuotantoprosessin elinikä on yleensä sama kuin laitoksen. Laitoksen suunnittelun aikana syntyvä prosessitekninen tieto seuraa siten laitosta koko elinkaaren ajan. Laitteiden tekninen elinikä on usein laitosta Iyhyempi, joten laitteiden valintaan vaikuttavat prosessitekniset tiedot on pidettävä ajan tasalla. Avain prosessiteknisiin tietoihin on laitepaikkatunnus, joka syntyy prosessisuunnittelussa ja säilyy aina laitoksen purkamiseen asti. Työn tavoitteena oli PI kaavioon sisältyvien tietojen siirto laitostietoja ylläpitävään sovellukseen. Tiedonsiirtosovelluksen toteutukselta edellytetään joustavuutta, koska suunnittelusovellus sallii asiakaskohtaiset muutokset tietorakenteisiin. Tiedonsiirtosovelluksen toteutuksessa on päädytty tiedonsiirtoa ohjaavasta parametritietokannasta ja ohjelmistokomponenteista koostuvaan rakenteeseen, jossa kulloinkin käytössä olevat suunnittelusovelluskohtaiset komponentit on määritelty projektin parametritietokannassa. Työssä on määritelty käytettäviltä komponenttien vaadittavat rajapinnat, joita noudattaen uusien ohjelmistokomponenttien lisäys järjestelmään on mahdollista. Kaikki työhön liittyvät sovellukset toimivat Windows NT käyttöjärjestelmän alaisuudessa, joten työssä on käytetty Microsoft Component Object Model (COM) arkkitehtuuriin perustuvia ratkaisuja. COM määrittelee ohjelmointikielestä riippumattoman rajapinnan, jossa ohjelmistokomponenttia hyödyntävän sovelluksen kannalta ei ole merkitystä, millä ohjelmointikielellä komponentti on toteutettu. Sovelluksen komponenttirakenteen toimivuutta testattiin työn aikana tietorakenteeltaan selvästi poikkeavalla räätälöintiratkaisulla, jossa suunnittelutietokantaan tallennettava laitepaikkatieto syntyi yleisten PI kaavioiden ja poikkeukset sisältävien kaavioiden perusteella erityisen soveltuvuuskoodin perusteella. Kokemusten perusteella tämänkin tyyppisen räätälöinnin erityispiirteet oli mahdollista ottaa huomioon asianmukaisen räätälöintikohtaisen komponentin avulla.
Description
Supervisor
Jokinen, Tapani
Keywords
plant design, laitossuunnittelu, process design, prosessisuunnittelu, data warehouse, tietovarasto, COM
Other note
Citation