Web Application Programming Interface Design for a Customer Portal

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2015
Department
Major/Subject
Ohjelmistotekniikka
Mcode
T3001
Degree programme
Tietotekniikan koulutusohjelma
Language
en
Pages
76+10
Series
Abstract
Home builders in the home building industry would like to increase customer satisfaction, by providing a self-service customer portal. In a customer portal, all stakeholders such as home builders, homeowners and vendors can meet and communicate and share distributed data. Customer self-service would reduce the overhead of customer service. Direct communication through portals could also prevent costly mistakes before they happen. Web Application Programming Interface (Web API) could provide a framework for builders to brand their own customer portal website. A Web API could provide an interface where both components server and client side could evolve independently. A good API makes it easier to develop software and provides a building component for the application. The purpose of this thesis is to design Web APIs for a customer portal in the home building industry. This thesis presents a design of a Web API, which concentrates on the architectural design of a Web API, including versioning and security. This design provides resource APIs, with Uniform Resource Identifier (URI) versioning and token based SHA-256 message authentication. The implementation of Web APIs allows the home provider to customize their own customer portal according to their own brand.

Kodin rakennuttajat haluaisivat lisätä asiakastyytyväisyyttä tarjoamalla itsepalveluportaalia. Asiakasportaalissa kaikki sidosryhmät, kuten rakennuttajat, kodin omistajat ja myyjät, voivat kommunikoida suoraan keskenään ja jakaa informaatiota. Itsepalvelu vähentäisi taakkaa asiakaspalvelussa. Suora kommunikointi portaalin kautta ehkäisisi vakavat virheet etukäteen. Web-ohjelmointirajapinta (Web API) tarjoaisi rakennuttajille välineet muokata Web-portaaliaan yhtiönsä brändin mukaisesti. Web API tarjoaisi rajapinnan, missä sekä asiakaspuoli että palvelinpuoli voivat kehittyä itsenäisesti. Hyvä API-design helpottaa ohjelmiston suunnittelemista ja tarjoaa rakennuselementin sovelluksen kehittämiselle. Tämän diplomityön tarkoitus on suunnitella Web API -asiakasportaali kodin rakennuttajille. Tässä tutkielmassa esitellään Web API -arkkitehtuuriin design, joka sisältää versioinnin ja turvallisuuden suunnittelua. Tämä malli tarjoaa resurssikeskeisen Web API:n, joka käyttää URI-versiointia ja Secure Hash-algoritmiin perustuvaa viestin autentikaatiota.
Description
Supervisor
Soisalon-Soininen, Eljas
Thesis advisor
Tuomi, Antti
Keywords
Web API, REST, asikasportaali, HTTP, CRUD, URI
Other note
Citation