Uuden palkkausjärjestelmän perustelut ja kritiikki evankelis-luterilaisessa kirkossa - Institutionaalinen näkökulma palkkausjärjestelmäuudistukseen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Licentiate thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2009
Major/Subject
Oppiva organisaatio
Mcode
TUO12Z
Degree programme
Language
fi
Pages
121
Series
Description
Supervisor
Vartiainen, Matti
Thesis advisor
Vartiainen, Matti
Keywords
palkkausjärjestelmäuudistus, kirkko, työn vaativuuden arviointi, työsuorituksen arviointi, institutionaalinen logiikka, pay system, church, institutional logics, performance evaluation, job evaluation
Other note
Citation