Oriveden Vehkalahden kylän rakentuminen - Teollisuuden ja sen muutosten vaikutus asumiseen 1800-luvulta 2000-luvulle

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu | Bachelor's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2013-05-22
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Arkkitehtuuri ARK
Language
fi
Pages
25
Series
Description
Supervisor
Huttunen, Hannu
Thesis advisor
Böök, Netta
Keywords
Orivesi, teollistuminen, rakennemuutos, teollisuuden asuinalueet
Other note
Citation