Implementing a Web Service Identity Provider in a Production Environment

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Date
2007
Major/Subject
Ohjelmistotekniikka
Mcode
T-106
Degree programme
Language
en
Pages
xii+68
Series
Abstract
Työssä kuvataan web service -kirjautumispalvelimen (WSIDP) toteuttaminen ja selvitetään erilaisia tapoja integroida palvelin osaksi tuotantojärjestelmää. Web serviceillä tarkoitetaan hajautettujen sovellusten toteuttamista hyödyntäen standardoituja tekniikoita, kuten XML, HTTP ja SOAP. Nämä tekniikat mahdollistavat ohjelmointikieli- ja alustariippumattomien sovellusten rakentamisen. Web services -infrastruktuurille löytyy myös hyvin laaja tuki erilaisista ohjelmointiympäristöistä. Tässä työssä esitellään WSIDP-ohjelmiston toteuttaminen osaksi olemassa olevaa www-ympäristön kirjautumispalvelinta (IDP), Ubiloginia. Ohjelmisto implementoidaan SAML 2.0- ja ID-WSF 2.0 -määrittelyjen pohjalta Java-ohjelmointikielellä. Työssä perehdytään myös muihin aihetta sivuaviin spesifikaatioihin, kuten WS-Federation ja WS-Security. Toteutetut määritykset asettavat omat vaatimuksensa sille, minkälaisia rajapintoja asiakasohjelmiston (wsc) ja sovellusohjelmiston (wsr) kuuluu toteuttaa. Työssä esitellään neljä vaihtoehtoista tapaa wsc:n ja wsP:n toteuttamiseksi, sekä näiden vaihtoehtoisten integrointitapojen vaikutuksia.
Description
Supervisor
Tarhio, Jorma
Thesis advisor
Stenius, Petteri
Määttänen, Tomi
Keywords
web services, web services, security, tietoturva, authentication, tunnistaminen, SAML, SAML, ID-WSF, ID-WSF, SOAP, SOAP, WS-Federation, WS-Fereration, WS-Security, WS-Security, Single Sign-On, kertakirjautuminen
Other note
Citation