(n, alfa) -reaktioiden vaikutusalojen määräämisestä lentoaikamittauksilla

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1964
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
(3) + 49 s. + liitt. 3
Series
Description
Supervisor
Jauho, Pekka
Thesis advisor
Nurmia, Matti Palmgren, Anders
Keywords
Other note
Citation