Nopean tilaajakaapelimodeemin toteuttaminen monikantoaaltotekniikalla

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1991
Department
Sähkötekniikan osasto
Major/Subject
Tietoliikennetekniikka
Mcode
Ele-72
Degree programme
Language
fi
Pages
65
Series
Description
Supervisor
Häggman, Sven-Gustav
Thesis advisor
Kari, Risto
Keywords
Other note
Citation