Kallio-liike edistämässä kaupunkikulttuuria ja aktivoimassa kaupunkitilaa

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Date
2019
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Arkkitehtuuri
Language
fi
Pages
54+4
Series
Abstract
Kandidaatintyössä tutkittiin Kallio-liikkeen harjoittaman kaupunkiaktivismin ja kaupunkikulttuurin vaikutusta kaupunkitilaan Kallion kaupunginosassa, Helsingissä. Työ oli tapaustutkimus, jonka tavoitteena oli etsiä vastauksia siihen, miten Kallio-liike aktivoi kaupunkitilaa ja kuinka se toimii paikallisesti ympäristön ja kaupunkikulttuurin kehittäjänä. Osana tutkimustyötä haastateltiin sekä kaupunkiaktiiveja että Kallion asukkaita ja kaupunginosassa vierailleita. Näin oli mahdollista arvottaa liikkeen toimintaa kaupunkitilan aktiivisuuden ja kaupunkikulttuurin edistäjänä. Tutkimusprosessi ajoittui tammikuusta 2018 toukokuuhun 2019. Lisäksi työssä esitellään julkisen tilan laatuun, aktiivisuuteen ja kaupunkikulttuurin ilmentymiseen vaikuttavia tekijöitä. Kallio-liike edustaa neljättä sektoria ja kaupunkikulttuuria – ilmiöitä, jotka ovat ajankohtaisia ja yhteiskunnallisessa murroksessa. Liikkeen tekijät, samankaltaiset arvot ja kiinnostuksen kohteet jakavat aktiivit, edistävät Kallion ympäristön sosiaalista ja fyysistä laatua. He kyseenalaistavat toiminnallaan kaupunkitilan perinteistä käyttöä, edistävät vuoropuhelua Helsingin kaupungin ja asukkaiden välillä sekä ottavat kantaa ympäristön ja sosiaalisen ilmapiirin laatuun. Kalliossa katukuvan aktiivisuus on aistein havaittavissa, kun maantieteellisesti pienelle alueelle keskittyy suuri määrä kulttuuria ja ihmisiä. Kyselyistä ja haastatteluista ilmeni Kallio-liikkeen vaikuttavan tapaan, jolla julkista tilaa käytetään. Kallio Block Partyn, Kallio-liikkeen ja muun kaupunkiaktiivisen toiminnan uskottiin vaikuttavan katukuvaan vähintään tapahtuman tai aktiviteetin ajan. Vastaajien oli vaikea arvioida yksittäisten tapahtumien kohdalla, seuraako niistä pidempiaikaista vaikutusta yhteisöllisyyteen tai katukuvaan. Tekijöiden toiminta vaikutti kalliolaisten, kaupunginosassa vierailleiden ja aktivistien tapaan suhtautua ympäristöön. Vastaajat uskoivat aktiivisuuden ja kulttuurin yhteisvaikutuksen herättävän kaupunginosan eloon sekä edistävän sivuilmiönä yhteisöllisyyttä ja viihtyisyyttä alueella. Vastausten mukaan Kallio-liikkeen toiminta rikastutti Helsingin kulttuurikirjoa. Kallio Block Party tunnettiin myös muualla Suomessa ja yhdistettiin yhdeksi kalliolaisen aktivismin ja kulttuurin kulminoitumaksi.
Description
Supervisor
Huttunen, Hannu
Thesis advisor
Lindgren, Tommy
Keywords
Kallio, Kallio-liike, Kallio Block Party, kaupunkiaktivismi, kaupunkikulttuuri, kaupunkiliike, kaupunkisuunnittelu, kaupunkitila
Other note
Citation