Rasituksen aiheuttaman QT-ajan muutoksen diagnostinen kyky sepelvaltimotaudin tunnistuksessa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Sähkötekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Date
2023-01-23
Department
Major/Subject
Translational Engineering
Mcode
ELEC3023
Degree programme
AEE - Master’s Programme in Automation and Electrical Engineering (TS2013)
Language
fi
Pages
80+3
Series
Description
Supervisor
Koskelainen, Ari
Thesis advisor
Viik, Jari
Keywords
Kliininen rasituskoe, QT-aika, sepelvaltimotauti, ROC-analyysi
Other note
Citation