Estimating Hand Configurations from Sign Language Videos

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2014-08-21
Department
Major/Subject
Informaatiotekniikka
Mcode
T3006
Degree programme
Tietotekniikan koulutusohjelma
Language
en
Pages
101
Series
Abstract
A computer vision system is presented that can locate and classify the handshape from an individual sign-language video frame, using a synthetic 3D model. The system requires no training data; only phonetically-motivated descriptions of sign-language hand configuration classes are required. Experiments were conducted with realistically low-quality sign-language video dictionary footage to test various features and metrics to fix the camera parameters of a fixed synthetic hand model to find the best match of the model to the input frame. Histogram of Oriented Gradients (HOG) features with Euclidean distance turned out to be suitable for this purpose. A novel approach, called Trimmed HOGs, with Earth Mover's Distance, as well as simplistic contours and Canny edges with the chamfer distance, also performed favorably. Minimizing the cost function built from these measures with gradient descent optimization further improved the camera parameter fitting results. Classification of images of handshapes into hand configuration classes with nearest-neighbor classifiers built around the chamfer distance between contours and Canny edges, and chi^2 distance between Pyramidal HOG descriptors turned out to yield reasonable accuracy. Although the system displayed only moderate success rates in a full 26-class scenario, the system was able to reach nearly perfect discriminatory accuracy in a binary classification case, and up to 40 % accuracy when images from a restricted set of 12 classes were classified into six hand configuration groups. Considering that the footage used to evaluate the system was of very poor quality, with future improvements, the methods evaluated may be used as basis for a practical system for automatic annotation of sign language video corpora.

Työssä esitetään tietokonenäköjärjestelmä, joka pystyy löytämään ja luokittelemaan käsimuotoja yksittäisistä viittomakielisten videoiden ruuduista synteettistä 3D-mallia käyttäen. Järjestelmä ei vaadi opetusdataa; pelkät foneettisesti motivoidut kuvaukset käden konfiguraatioluokista riittävät. Kokeissa testattiin erilaisia piirteitä ja metriikoita staattisen käsimallin kameraparametrien kiinnittämiseksi, jotta löydettäisiin paras vastaavuus mallin ja syötekuvan välillä. Kokeet ajettiin realistisen heikkolaatuisella videoaineistolla. Gradienttihistogrammit euklidisella etäisyydellä osoittautuivat sopiviksi tähän tarkoitukseen. Uusi työssä esitetty lähestymistapa, jota kutsutaan trimmatuksi gradienttihistogrammiksi, maansiirtäjän etäisyyden (Earth Mover's Distance) kanssa toimi myös hyvin, kuten myös yksinkertaiset ääriviivat ja Canny-reunat chamfer-etäisyyden kanssa. Gradienttilaskeumaoptimointi (gradient descent optimization) paransi kameraparametrien sovitustuloksia. Syötekuvia luokiteltiin lähimmän naapurin luokittimilla, ja ääriviiva- ja Canny-reunapiirteiden chamfer-etäisyyteen sekä pyramidisten gradienttihistogrammien chi^2-etäisyyteen pohjautuvat luokittimet osoittautuivat toimiviksi. Vaikka järjestelmän luokittelutarkkuus jäi vaatimattomaksi täydessä 26 luokan tapauksessa, järjestelmä saavutti liki täydellisen luokittelutarkkuuden binääriluokittelutapauksessa, ja saavutti jopa 40 % tarkkuuden, kun 12 luokan osajoukosta poimittuja kuvia luokiteltiin kuuteen eri ryhmään. Ottaen huomioon aineiston heikosta laadusta johtuvan vaativuuden, voidaan pitää uskottavana, että esitettyjä menetelmiä voidaan käyttää käytännöllisen korpusaineiston automaattiseen annotointiin soveltuvan järjestelmän pohjana.
Description
Supervisor
Oja, Erkki
Thesis advisor
Laaksonen, Jorma
Keywords
computer vision, sign language, machine learning, metric space, computer graphics, free software, konenäkö, viittomakieli, koneoppiminen, metriset avaruudet, tietokonegrafiikka, vapaa ohjelmisto
Other note
Citation