Conversion from VHDL to the APLAC input language

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1999
Major/Subject
Teoreettinen sähkötekniikka
Mcode
S-55
Degree programme
Language
en
Pages
64
Series
Abstract
Tässä diplomityössä tutkittiin miten olisi mahdollista käyttää VHDL(Very High Speed Integrated Circuits Hardware Description Language)-tiedostoja piirisimulointi- ja suunnitteluohjelma APLACissa. Tutkimus johti siihen lopputulokseen, että sujuvin tapa on luoda tietokoneohjelma VHDL-tiedostojen kääntämiseksi APLACin simulointikielelle. APLACin sekamuotoanalyysiä muokattiin sekä algoritmi VHDL:n kääntämiseksi APLAC:n simulointikieleksi luotiin, kuten myös käännösohjelman perusta. VHDL:n ja APLACin sekamuotoanalyysin perusteet on esitelty. Samoin tapoja miten ne voitaisiin sovittaa yhteen on esitetty. APLACin sekamuotoanalyysin tarvitsemista modifikaatioista on myöskin otettu selkoa. Tärkein lisäys APLACiin olivat digitaaliset käyttäytymisfunktiot. On myös pohdittu sitä, milloin on järkevää käyttää APLACia VHDL-tiedostojen hyödyntämiseen ja milloin ei. Algoritmi VHDL:n kääntämiseksi APLACin simulointikieleksi ja käännösohjelman perusta ovat kuvatut tässä diplomityössä. Koko käännös perustuu siihen, että APLACissa käyttäjällä on mahdollisuus luoda omia komponentteja DefModel-rakenteen avulla ja tämän sisällä on käytetty sitten DigBlockia (APLACin perusdigitaalikomponentti) sekä digitaalisia käyttäytymisfunktioita. Ohjelman toimintaa on demonstroitu eri tyyppisten VHDL-tiedostojen kääntämisellä.
Description
Supervisor
Valtonen, Martti
Keywords
APLAC, digital simulation, VHDL, digitaalisimulointi
Other note
Citation