Vaatemallisto - 1414 - Muoto suojana

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2013
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Degree Programme in Fashion and Clothing Design
Vaatetussuunnittelun ja pukutaiteen koulutusohjelma
Language
fi
Pages
80
Series
Abstract
Opinnäytetyö sisältää miestenvaatemalliston ja sen tarinallisen konseptoinnin. Opinnäytteen tavoitteena oli tuottaa kokeellinen vaatemallistokokonaisuus sekä tutkia luovaa suunnitteluprosessia ja kehittää suunnittelijabrändin konseptia. Vaatemallisto pitää sisällään takkeja, paitoja, liivejä, housuja ja shortseja sekä asusteita. Asuja on kuusitoista, jotka rakentuvat yhteensä kolmestakymmenestä tuotteesta. Tuotteiden pääasiallisena materiaalina on käytetty puuvillaa ja villaa; neuletta, villakangasta. Materiaalien pintoja on manipuloitu kankaanpainannan, pinnoittamisen, maalaamisen sekä kuluttamisen menetelmin. Opinnäytetyö koostuu produktiivisesta osuudesta; vaatemallistosta sekä tutkielmaan sidoksissa olevasta kuvakirjasta. Tutkielma sisältää vaatemalliston tiedonhaun ja konseptoinnin sekä materiaalilähtöisen suunnittelu– ja valmistusprosessin vaiheet. Mallistokonseptoinnin välineenä on käytetty etnografisia valokuvadokumentteja ja niihin liittyviä tarinoita C. G. Mannerheimin tutkimusmatkasta halki Aasian 1906 – 1908. Työhön valitut valokuvadokumentit on koostettu kuvakirjaksi. Kirja toimii ideapankkina ja suunnitteluprosessin alustana. Kuvakirjassa mallistonkonsepti rakentuu narratiivisen lähestymistavan kautta, jossa valokuvia tulkitaan esteettisyyden sekä muodon ja toiminnallisuuden käsitteiden näkökulmasta. Prosessin edetessä perinteinen käsitys vaatteesta muuntuu ajatukseksi puettavasta rakennelmasta.

The thesis includes the collection of mens clothing and its narrative concept. Aim of the thesis was to produce an experimental clothing collection, explore the creative design process and develop a concept for the brand. The collection includes jackets, shirts, waistcoats, pants, shorts and accessories. Collection consists of sixteen outfits that are based on thirty products. Main materials in the products are knitted merinowool, wool fabric and cotton. Surfaces of the materials have been manipulated by printing, coating, painting and on hand-made erosion methods. The thesis consists of productive part which is the actual collection, as well as the written part (dissertation) which is linked to the picture book. The dissertation includes chapters of research and its concept development, as well as the dissertation includes the phases of material-based design and manufacturing processes. Ethnographical photographic documentation and the story of C. G. Mannerheim’s expedition across Asia from 1906 to 1908 is the main sources in a research and design process that interpreted photos from the perspectives of aesthetics and functionality. Collection`s concept is based on narrative picture book. The book works as an idea bank and a platform in design and it gives a new meening for the selected photos by authentic story. During the process the ordinary notion of clothing transformed into ideas about wearable structure.
Description
Supervisor
Laitinen, Tuomas
Thesis advisor
Lehtinen, Ildiko
Keywords
vaatemallisto, suunnitteluprosessi, narratiivisuus, esteettisyys, kuvakirja, clothing, collection, narrativity, aesthetic, picture book
Other note
Parts
  • Näytös 13, Masters of Aalto 2014
Citation