I-palkin kilpailukyky verrattuna muihin puisiin kannattimiin

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Chemical Engineering | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2010
Major/Subject
Puutekniikka
Mcode
Puu-28
Degree programme
Puunjalostustekniikan tutkinto-ohjelma
Language
fi
Pages
65 + [61]
Series
Abstract
An objective of this paper was to compare competitiveness of wooden I-beam against other wooden joists and to study the suitability of I-beam as a value added product of Target Company. Main targets of this paper were to find out the most suitable use for I-beam and most cost efficient web material. Research methods were literature review, interviews and theoretical calculations. An I-beam is constructed with flange and web materials. The target company doesn't have production of wood based panels which leaded that as a potential web material was also studied sawn timber and glue laminated timber along with multiple panel products. Conclusion was that the most cost efficient web materials are OSB and hard fiber board. Based on interviews and calculations the best uses of I-beams are at the base floor and outer walls of single family homes. I-beams competitive advantage is increasing when thermal insulation requirements in Finnish building code are tighten.

Tässä tutkimuksessa verrattiin puisen I-palkin kilpailukykyä muihin puisiin kannattimiin ja tutkittiin sen soveltuvuutta sahateollisuusyrityksen jatkojalosteeksi. Tutkimuksen tavoitteena oli yrityksen jalostusasteen kasvattaminen kehittämällä rakenteellinen I-palkki, joka käyttää mahdollisimman paljon yrityksen omia raaka-aineita. Tutkimuksessa selvitettiin I-palkin soveliaimmat käyttökohteet ja kustannustehokkain palkkikoostumus. Potentiaalisimmat käyttökohteet selvitettiin kirjallisuustutkimuksella ja haastatteluilla. Kustannustehokkain palkkikoostumus selvitettiin teoreettisilla laskelmilla vertailemalla eri uumamateriaaleista valmistettujen palkkien kustannus-kantavuus suhteita. I-palkki koostuu uuma- ja paarremateriaaleista. Yrityksellä ei ole omaa levytuotantoa, joten uumamateriaalina tutkittiin sahatavaraa, sahatavarasta liimattuja aihioita sekä etsittiin kustannustehokkainta levymateriaalia. Tutkimuksessa paljastui, että kustannustehokkaimmat uumamateriaalit olivat kuitu- ja OSB-levy. Sahatavara ja siitä liimatut aihiot paljastuivat kalliiksi ratkaisuiksi levymateriaaleihin verrattuna. Haastatteluissa ja laskelmissa selvisi, että I-palkki on kustannustehokas ratkaisu pienrakennusten alapohjissa ja ulkoseinissä lämmöneristysmääräysten kiristyessä.
Description
Supervisor
Kairi, Matti
Thesis advisor
Kopra, Pekka
Tukiainen, Pekka
Keywords
I-beam, I-palkki, LVL, LVL, gluelam, liimapuu, sawn timber, sahatavara
Other note
Citation