Suomenlinnan Länsi-Mustasaaren täydennysrakentaminen

dc.contributorAalto Universityen
dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributor.advisorKrokfors, Karin
dc.contributor.authorAutio, Otto
dc.contributor.schoolTaiteiden ja suunnittelun korkeakoulufi
dc.contributor.schoolSchool of Arts, Design and Architectureen
dc.contributor.supervisorHuttunen, Hannu
dc.date.accessioned2018-05-31T09:16:49Z
dc.date.available2018-05-31T09:16:49Z
dc.date.issued2018
dc.description.abstractSuomenlinna perustettiin ruotsinvallan aikana 1700-luvun puolessa välissä, jolloin linnoituksen ja laivastotukikohdan yhdistelmän rakentaminen alkoi puolustukseksi Venäjää vastaan. Jatkuvat rakennustyöt vaativat työvoimaa, mikä loi saaristosta pienen kaupungin toimintoineen. Nykyisin sotilaskäytössä on jäljellä vain merisotakoulu ja muuten alue toimii pääosin kesäaikaan vilkkaana kulttuuri- ja virkistysmatkakohteena. Saaristolla on noin 800 asukasta, jotka koostuvat suurelta osin matkailutoimintojen ja kunnostustoiminnan työntekijöistä. Suomenlinna kuuluu UNESCO:n maailmanperintöluetteloon poikkeuksellisen eheänä historiallisena kokonaisuutena ja alueen hoitamisesta ja kehittämisestä vastaa Suomenlinnan hoitokunta. ”Suomenlinnan Länsi-Mustasaaren täydennysrakentamisen arkkitehtuurikilpailu” järjestettiin 27.5.2016-3.10.10.2016. Saaristolle on jatkuvasti enemmän hakijoita, kuin tarjottavia vuokrakoteja vapautuu, mutta uudisrakentamista toteutetaan varovaisesti, jotta historialliset arvot eivät kärsisi. Suomenlinnan hoitokunnan toteuttamassa kilpailussa tehtävänä oli suunnitella Länsi-Mustasaarelle mahdollisimman hyvin ympäristönsä huomioon ottavia uusia asuinra-kennuksia purettavien parakkirakennusten tilalle. Tässä diplomityössä esitetään kilpailun tehtävänannon mukaan toteutettu ehdotussuunnitelma. Esitys koostuu suunnitelmaratkaisuja taustoittavasta kirjallisesta analyysiosuudesta, sekä ehdotusta esittelevästä piirustusaineistosta. Kilpailussa pyydettyjen piirustusten lisäksi kuvataan vaadittua esitystarkkuutta syvempänä tutkielmana tarkentavia piirustuksia, havainnekuvia ja kaaviomateriaalia. Suunnitelman pääpainopiste on vanhaan historialliseen ympäristöön istuvan uuden arkkitehtuurin tavoittaminen eläytymällä alueen erityispiirteisiin. Asuntosuunnittelussa esitetään muuntojoustavuuden kautta vastaus tilanteeseen, jossa pienen asuinrakennuskannan sisällä on haasteita löytää oikeanlaajuisia asuntoja muuttuville perhekoille.fi
dc.description.abstractSuomenlinna was founded during the Swedish rule in Finland in the mid-1700s, when it was decided to undertake the building of a fortress with a naval base, purposed as a defense against Russia. With the continuous construction work requiring labor force, the group of islands turned into a small city with different kinds of functions. Nowadays, the only active remnant of the military use is the naval school, and culture or recreational travelling purposes have come in place activating the area mostly during summer time. There are around 800 inhabitants, who are mainly workers in the local travelling and renovation occupations. Suomenlinna is a UNESCO World Heritage site recognized as an exceptionally consistent historical entity, and is maintained and developed by the Governing Body of Suomenlinna. An architecture competition ”Suomenlinnan Länsi-Mustasaaren täydennysrakentamisen arkkitehtuurikilpailu” was organized 27.5.2016-3.10.10.2016. There are constantly more applicants than there are available apartments for rent, but new construction needs to be implemented carefully so that historical values won’t be lost. The mission of the competition, arranged by the Governing Body of Suomenlinna, was to design new housing buildings befitting the surroundings on the Island Länsi-Mustasaari in the place of the to-be demolished temporary buildings. This thesis presents a design proposal according to the competition brief. The presentation consists of a written analysis explaining the design solutions, followed by the design drawings. Alongside the material requested in the competition, complementary studies of further precision are included through additional drawings, visualizations and diagram material. The main focus of the proposal is in reaching a new architectural design befitting the old historical surroundings by focusing specifically on the unique features of the area. The housing design offers a flexible solution to the problem of finding the right size apartment inside the small housing stock, when there are changes in family size.en
dc.format.extent108
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/31382
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-201805312812
dc.language.isofien
dc.locationP1 Ark A
dc.programmefi
dc.subject.keywordasuntosuunnittelufi
dc.subject.keywordSuomenlinnafi
dc.subject.keywordmuuntojoustavuusfi
dc.subject.keywordtäydennysrakentaminenfi
dc.titleSuomenlinnan Länsi-Mustasaaren täydennysrakentaminenfi
dc.titleComplementary construction of Suomenlinna's Länsi-Mustasaarien
dc.typeG2 Pro gradu, diplomityöfi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotMaisterin opinnäytefi
Files