Digitaalisen matkapuhelinjärjestelmän GSM dynaamisten suoritusarvojen mallintaminen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1991
Major/Subject
Teletekniikka
Mcode
Tkl-38
Degree programme
Language
fi
Pages
78
Series
Description
Supervisor
Rahko, Kauko
Thesis advisor
Pirinen, Aulis
Keywords
modelling, GSM, performance, mallintaminen, suorituskyky
Other note
Citation