Palvelutason tarkkailu ja optimointi GSM/DCS-radiojärjestelmässä

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1997
Major/Subject
Radiotekniikka
Mcode
S-26
Degree programme
Language
fi
Pages
Series
Description
Supervisor
Vainikainen, Pertti
Keywords
GSM, DCS, radiorajapinta, signalointi, kapasiteetti, sijaintialue
Other note
Citation