Puuraaka-aineen kaukokuljetusten sekä hankinta-alueiden optimointi yhtä tai useampaa puunjalostustehdasta varten

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1970
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
77 s. + liitt. 37
Series
Description
Supervisor
Olkkonen, Tauno
Keywords
Other note
Citation