China's Role in Integrated Water Resources Management (IWRM) in South and Southeast Asia

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2003
Major/Subject
Vesitalous ja vesirakennus
Mcode
Yhd-12
Degree programme
Language
en
Pages
100
Series
Abstract
Kiinan vesisektorin haasteita on tutkittu paljon viime vuosina. Maassa näyttää vallitsevan yhteisymmärrys vesivarojen hallinnan tärkeydestä ja kehittämisprojekteihin panostetaan huomattavasti. Yksi näkökohta näyttää kuitenkin systemaattisesti jääneen huomiotta - Kiinan toiminnan kansainvälinen ulottuvuus ja merkitys rajavesistöissä. Monet tärkeät Kiinan ja sen naapurimaiden välisiin valuma-alueisiin liittyvät vesitaloudelliset, poliittiset ja ekologiset kysymykset ovat lähes kokonaan jääneet analyysien ulkopuolelle. Tämä opinnäyte käsittelee tätä välteltyä ja väheksyttyä aihetta. Analyysin tarkoituksena on tutkia Kiinan roolia Kaakkois- ja Etelä-Aasian kansainvälisten jokialueiden vesitaloudellisessa kokonaissuunnittelussa ja hoidossa. Erityisenä mielenkiinnon kohteena ovat vesivarojen yhdennetyn hallinnan konseptin soveltaminen veden käyttöön ja vesihankkeisiin sekä suhteet muihin Kaakkois- ja Etelä-Aasian valtioihin. Tutkimuksessa analysoidaan Kiinan tämänhetkistä yhteistyötä naapurimaiden kanssa ja käydään läpi Kiinan suunnittelemat ja toteuttamat projektit alueen kansainvälisissä jokisysteemeissä. Tavoitteena on saada kokonaiskuva syistä Kiinan yhteistyöhalukkuuden luonteeseen ja suositella lähestymistapoja, jotka helpottaisivat rajavesistöjen yhdennettyä hallintaa. Analyysissä on käytetty menetelminä asiantuntijahaastatteluja ja kirjallisuustutkimusta. Tutkimus keskittyi seuraaviin vesistöihin: Lancang-Mekong, Salween, Irrawaddy, Brahmaputra ja Punainen joki. Ne valittiin maantieteellisen sijaintinsa, kansainvälisen luonteensa ja suuren alueellisen merkityksensä perusteella. Lisäsipä Kiina yhteistyötään naapurimaiden kanssa tulevaisuudessa tai ei, Etelä ja Kaakkois-Aasian rajavesikysymykset tulevat säilymään asiana, jolla on merkittävä vaikutus koko alueen kehitykseen. Tämä analyysi pyrkii synnyttämään rakentavaa keskustelua aiheesta sekä kyseisten maiden että alueella työskentelevien kansainvälisten organisaatioiden keskuudessa.
Description
Supervisor
Vakkilainen, Pertti
Thesis advisor
Varis, Olli
Keywords
integrated water resources management, vesitaloudellinen kokonaissuunnittelu, transboundary rivers, rajavesistö, international cooperation, vesivarojen yhdennetty hallinta, water politics, kansainvälinen yhteistyö, water resources development, vesipolitiikka, Asia, Aasia, China, Kiina
Other note
Citation