Taiteen jalanjälki rakennuksessa - paikkaan sidottu nykytaide rakennuksen osana

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2012
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Arkkitehtuuri
Language
fi
Pages
23
Series
Abstract
Taiteilijoiden ja arkkitehtien yhteistyö on historiallisesti ollut saumatonta niin julkisissa kuin yksityisissäkin rakennushankkeissa. Taidekäsityksen laajeneminen ja uudet teknologiat mahdollistavat nykyään uusia tapoja yhdistää taide ja rakentaminen, joita ei rakennusalalla vielä ole otettu laajasti huomioon. Aihe on ajankohtainen myös Suomen valtion ja useiden kuntien otettua enenevässä määrin käyttöön nk. prosenttitaiderahoituksen, joka velvoittaa rakennuttajia sijoittamaan osan rakennuskustannuksista taiteeseen. Paikkaan sidotulla taiteella tarkoitetaan tiettyyn tilaan tai rakennukseen tilattua taideteosta, fyysisesti rakennukseen jo rakennusvaiheessa tehtyä taideteosta tai paikkaan henkisesti liittyvää taideteosta. Rakennusten sisä ja -ulkotilojen lisäksi paikkaan sidottu taide voi sijoittua esimerkiksi julkiseen tilaan, kaupunkitilaan, katutilaan tai maisematilaan. Tässä työssä keskitytään rakennuksiin fyysisesti liittyviin taideteoksiin. Paikkaan sidotun taideteoksen suunnittelu- ja toteutusvaiheessa tärkeintä on rakennushankkeen eri osapuolten välinen yhteistyö. Rakennuksiin sidotun taiteen yleistyessä ja yhteistyökäytäntöjen vakiintuessa suunnittelijoiden ja taiteilijoiden reviiritietoisuus hälvenee ja taide integroituu sulavaksi osaksi arkkitehtuuria. Mitä enemmän näemme tulevaisuudessa nykytaidetta osana rakennuksia sitä enemmän kasvavat myös taiteellisen ilmaisun vapaus ja kiinnostus taiteen hankintaan jo suunnitteluvaiheessa. Näin myös julkisen taiteen aihemaailman rajoitteet väistyvät ja kynnys monenlaisten aiheiden käsittelyyn madaltuu.
Description
Supervisor
Huttunen, Hannu
Thesis advisor
Hollmén, Saija
Keywords
paikkaan sidottu taide, julkinen taide, prosenttitaide, julkisivutaide
Other note
Citation