Development of metrics and automation for product model verification

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2018-02-05
Department
Major/Subject
Koneensuunnittelu / Master's Programme in Mechanical Engineering
Mcode
K3001/ ENG25
Degree programme
Master’s Programme in Mechanical Engineering (MEC)
Language
en
Pages
65+7
Series
Abstract
A lot of interest and research has been focused on product quality and it is recognized as a crucial aspect of engineering. The quality of product models can also be seen as essential in engineering workflow especially in systems based on downstream data. Model quality effects not only the models accuracy and modifiability but also the agility of the whole engineering systems. Careful and thorough verification plays an important part in effecting product model quality. Verifying product models and designs manually can be laborious and time-consuming process. By automating parts of the verification process, benefits can be seen in the time frame and end results of the verification. The goal of the thesis is to develop metrics and automation for product model verification. Development of metrics is executed by researching literature for model quality metrics and construct a set of metrics for the company. Furthermore, the possibilities of product model verification automation are studied and a working automated model verification tool shall be created based on the metrics. The tool is intended be used in the current modeling environment. The outcomes of this thesis are a list of product quality dimensions with their corresponding metrics and a customized PTC ModelCHECK check that can automatically identify issues in product models. Quality dimensions were identified based on company needs and literature research. ModelCHECK platform was chosen for verification tool development as the software is readily available for the company which means it is a cost-effective way of utilizing automated product model verification in current design environment.

Tuotteiden laatuun on jo pidemmän aikaa kiinnitetty paljon huomiota insinööriprosesseissa ja tutkimuksessa. Myös tuotemallien laatu voidaan nähdä insinöörityön kannalta elintärkeässä asemassa, erityisesti systeemeissä jotka perustuvat alaspäin virtaavaan tietoon. Mallien laatu vaikuttaa muun muassa sen tarkkuuteen ja muokattavuuteen sekä koko mallinnus- ja suunnittelujärjestelmän ketteryyteen. Huolellinen ja läpikotainen tarkistus on tärkeä osa tuotemallien laadun kehittämistä. Mallien manuaalinen tarkastaminen voi olla työlästä ja aikaavievää. Käyttämällä automaatiota tarkistuksen apuna, voidaan saavuttaa etuja tarkistuksen nopeudessa ja lopputuloksessa. Tämän diplomityön tavoitteena on kehittää tuotemallien tarkastuksen metriikkaa ja automaatiota. Metriikan kehitys perustuu kirjallisuustutkimukseen sekä muun muassa haastatteluissa kartoitettuihin yrityksen tarpeisiin. Tavoitteena on luoda tuotemalleille metriikkaa, joita vasten niiden ominaisuuksia voidaan arvioida. Myös tarkistuksen automaatiota tutkitaan ja tavoitteena on luoda automaattinen työkalu, jota voidaan käyttää yrityksen tämän hetkisessä suunnittelujärjestelmässä. Tutkimuksen lopputuloksena syntyi lista tuotemallien laadun ulottuvuuksista niihin liitetyillä metriikoilla ja metriikan mukainen PTC ModelCHECK tarkistuspohja 3D-malleille, joka löytyy automaattisesti virheitä malleista. ModelCHECK valittiin työkaluksi, koska se on valmiiksi saatavilla yrityksen nykyisessä mallinnusjärjestelmässä, joilloin automatisointi on erittäin kustannustehokasta.
Description
Supervisor
Pietola, Matti
Thesis advisor
Pohjoispuro, Petri
Keywords
product model, verification, quality metrics, automated verification
Other note
Citation