Muuttuva työpiste – Kehittyvän tekniikan ja työnteon tarpeiden fyysinen olomuoto

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
P1 OPINNÄYTTEET D 2015 Terho
Date
2015
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
115
Series
Abstract
Työpiste on eräällä tavalla toimiston sydän; jokaisen työntekijän päivittäiseen työhön liittyvä kalustekokonaisuus. Tämä lopputyö tarkastelee fyysisen työpisteen menneisyyttä ja muuttumista, sekä nykyaikaisen työn vaatimuksia suhteessa tämän päivän työpisteeseen. Lisäksi työssä pohditaan tulevaisuuden työpistettä ja siihen liittyviä ilmiöitä. Tutkimusmenetelmänä käytettiin laadullista tutkimusta ja ammattilaishaastatteluja. Haastatteluissa selvitettiin työpisteen ja konkreettisten kalusteiden muuttumista suhteessa tekniikkaan ja työn tekemiseen, sekä pohdittiin miten tulevaisuus vaikuttaa työpistekalustamiseen. Toimistoympäristön työpistekalustamiseen on aina liittynyt vallitseva aikakausi ja sille tyypilliset tarpeet, yhteiskunnalliset tavoitteet tai määritykset. Työpiste on ollut olennainen osa työntekoa siitä asti kun tietoa on alettu kirjata ylös käsin. Työpiste on muovautunut aikojen saatossa ensin työnteon tarpeen, yhteiskunnallisen tilanteen ja sittemmin tekniikan mukana. Tekniikka on muokannut työpistettä eniten. Suurimmat työpistekalustamisen haasteet tällä hetkellä liittyvät nopeasti muuttuvaan tekniikkaan ja kalusteiden muunneltavuuden tarpeeseen. Erityyppiset käyttäjäryhmät ja työnteon tarpeet haastavat suunnittelijoita ja valmistajia. Liikkuva tekniikka mahdollistaa työn tekemisen lähes missä tahansa ja ihminen ottaa luovasti käyttöönsä erilaisia työnteon paikkoja. Etätyön, monipaikkaisen ja liikkuvan työnteon paikat asettavat erityyppisiä haasteita kalusteille kuin toimistoympäristö. Nykyiset työpistekalusteet ja -varusteet palvelevat yleisesti kaikkia käyttäjäryhmiä. Kalustevalmistajat vastaavat muuttuviin tarpeisiin kalusteiden räätälöinnillä ja osin tutkimalla tulevaisuutta. Tulevaisuuden työpistekalusteiden ja varusteiden suunnittelua ohjaavat ympäristö ja käyttöikä tuotesuunnittelun lähtökohtana, kalusteiden ja varusteiden muuntojoustavuus, sekä muuttuva tekniikka. Tuotekehitys ohjaa murrosvaihetta ja tulevaisuuteen katsotaan lyhyinä muutaman vuoden jaksoina.
Description
Supervisor
Järvisalo, Jouko
Thesis advisor
Viljanen, Iiro
Keywords
työpisteen muuttuminen, työnteon muutokset, tekniikan kehittyminen, tulevaisuuden työpiste
Other note
Citation