Secure Communication Between Corporate Networks and Mobile Users Using GPRS Packet Radio Network

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1999
Major/Subject
Teletekniikka
Mcode
S-38
Degree programme
Language
en
Pages
71
Series
Abstract
Tämän työn tavoitteena on tutkia erilaisten sekä kiinteisiin verkkoihin, että langattomiin verkkoihin suunniteltujen tekniikoiden sopivuutta turvallisen yhteyden toteuttamiseen GPRS-verkon käyttäjän (General Packet Radio Service) ja yritysverkon välillä. Tutkimus lähtee liikkeelle yritysten ja teleoperaattorien erilaisista tarpeista, ottaa huomioon GPRS-standardien asettamat vaatimukset ja esittelee viisi standardien mukaista tapaa toteuttaa turvallinen yhteys verkkojen välillä. Työssä turvallisuusratkaisuja arvioidaan sekä turvallisuuden, asiakasyritysten että teleoperaattorien kannalta. Lisäksi työ esittelee turvallisuustrendejä, jotka tulevat vaikuttamaan matkapuhelinoperaattorien liiketoimintaan tulevaisuudessa. Turvallinen yhteys GPRS-verkosta yritysverkkoon on mahdollista toteuttaa usealla eri tavalla. Vaikka Internetissä käytetyt turvatekniikat mahdollistavat suojatut yhteydet langattomissa verkoissa, myös langattomaan ympäristöön suunnitellut protokollat ja julkisen avaimen infrastruktuuriin perustuvat menetelmät tarjoavat mielenkiintoisia ratkaisuja turvallisten yhteyksien toteuttamiseen. Langattomien matkaviestinjärjestelmien turvallisuusmalli tulee muuttumaan tulevaisuudessa. Jos teleoperaattorit eivät tarjoa asiakkailleen riittäviä turvallisuuspalveluita, on todennäköistä, että asiakkaat siirtyvät käyttämään operaattorista riippumattomia ratkaisuita, jotka vähentävät merkittävästi teleoperaattorien mahdollisuuksiin tarjota kehittyneitä uuden tyyppisiä palveluita asiakkailleen.
Description
Supervisor
Laakso, Timo
Thesis advisor
Hattula, Jussi
Keywords
GPRS, GSM, IPSEC, PKI, SSL, security, smart cards, WAP, turvallisuus, älykortit
Other note
Citation