Management of physical electricity portfolio

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.advisorVaitomaa, Janne
dc.contributor.authorNordlund, Aleksi
dc.contributor.departmentSähkö- ja tietoliikennetekniikan osastofi
dc.contributor.schoolTeknillinen korkeakoulufi
dc.contributor.schoolHelsinki University of Technologyen
dc.contributor.supervisorHirvonen, Ritva
dc.date.accessioned2020-12-04T13:52:02Z
dc.date.available2020-12-04T13:52:02Z
dc.date.issued2001
dc.description.abstractTyön tavoitteena oli selvittää fyysisen sähkösalkun omaavien yritysten sähkökaupankäyntiin liittyviä riskejä yleisesti. Tarkoituksena oli perehtyä tarkemmin määräriskiin sekä selvittää miten sitä voitaisiin mitata. Keinoja, joilla sitä vastaan voidaan suojautua, tulee myös tarkastella. Yritysten sähköliiketoimintaan liittyy paljon riskejä. Määräriski on niistä yksi merkittävä. Yrityksen sähkön käytöstä voidaan rakentaa malli, jonka avulla voidaan simuloida määräriskiä. Sopivan mallin rakentaminen ja parametroiminen vaatii kohtalaisen paljon työtä. Käytettävän prosessin antamia tuloksia tulee testata, jotta niihin voidaan luottaa. Simuloinnin tuloksista saadaan erityyppisten riskimittareiden avulla laskettua yrityksen riskipolitiikan määrittelemät tunnusluvut. Pohjoismaisen sähköpörssin Nord Poolin johdannaistuotteilla ei pystytä suojautumaan määräriskiä vastaan kovinkaan hyvin. Mikäli ulkolämpötilalla on vaikutusta yrityksen sähkön tarpeeseen soveltuvat sääjohdannaiset hyvin määräriskiltä suojautumiseen. Seuraavassa on työhön liittyviä kehitystarpeita: Määräriskin määrittämiseen käytettävää simulointiprosessia pitäisi tarkastella syvällisemmin ja etsiä prosessikombinaatioita, joilla voitaisiin simuloida erityyppisten sähkön käyttäjien määräriskiä. Sääjohdannaisten eri variaatioiden sopivuutta määräriskiltä suojautumiseen tulisi myös tarkastella.fi
dc.format.extentvii + 65
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/88946
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-2020120447781
dc.language.isofien
dc.programme.majorSähköverkotfi
dc.programme.mcodeS-18fi
dc.rights.accesslevelclosedAccess
dc.subject.keywordelectricity marketen
dc.subject.keywordsähkömarkkinatfi
dc.subject.keywordportfolio managementen
dc.subject.keywordsalkunhallintafi
dc.subject.keywordphysical portfolioen
dc.subject.keywordfyysinen sähkösalkkufi
dc.subject.keywordvolume risken
dc.subject.keywordmääräriskifi
dc.titleManagement of physical electricity portfolioen
dc.titleFyysisen sähkösalkun hallintafi
dc.type.okmG2 Pro gradu, diplomityö
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.publicationmasterThesis
local.aalto.digiauthask
local.aalto.digifolderAalto_37554
local.aalto.idinssi17731
local.aalto.openaccessno
Files